Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/6260
Başlık: Majör depresif bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğu
Diğer Başlıklar: Theory of mind deficit in major depressive disorder
Yazarlar: Sivrioğlu, Yusuf
Soydaş, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Depresyon
Akıl teorisi
Sosyal biliş
İdari işlevler
Depression
Theory of mind
Social cognition
Executive functions
Yayın Tarihi: 2013
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Soydaş, Ö. (2013). Majör depresif bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmanın amacı, majör depresif bozukluğu olan hastalarda sağlıklı kontrollere göre akıl teorisi yetilerinde bozukluk olup olmadığı ve akıl teorisi defisitinin depresyon belirtileri, bilişsel işlevler ve sosyal uyum ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya majör depresif bozukluğu olan 100 hasta ve 100 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmiştir. Demografik bilgiler ve hastalık öyküsü alınmış, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), İma Testi, Gözler Testi, Sosyal Uyum ve Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ), Muhakeme Becerisi (WAIS-R), Mantıksal Hafıza Alt Testi (WMS-R), Durumluluk Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (STAI?1), Sürekli Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (STAI?2) ve Sayı Menzili testleri uygulanmıştır. Depresyonda akıl kuramı defisitinin depresyon şiddeti, cinsiyet, son epizot süresi, sosyal işlevsellik düzeyi ve anksiyete düzeyinden bağımsız biçimde var olduğu bulunmuştur. Akıl kuramı defisitinin, diğer özellikleri ne olursa olsun depresyonu olan bireyi normallerden ayıran önemli bir etmen olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak akıl kuramı defisitinin depresyonun temel patolojisinde yer aldığı ve patolojinin varlığını (belki de ortaya çıkışını) diğer özelliklerinden bağımsız biçimde etkilediği düşünülmüştür.
The aim of this study is to assess the Theory of Mind deficits in the patients with Major Depressive Disorder compared to healthy controls. Hundred patients with Major Depressive Disorder and 100 healthy controls were included in the study. Hamilton rating scale for depression (HAM-D), Hamilton rating scale for anxiety (HAM-A), Beck depression inventory (BDI), Beck anxiety inventory (BAI), Reading the Mind in the Eyes Test, The Hinting Task, Social Adaptation Self-evaluation Scale (SASS), Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R), Wechsler memory scale (WMS-R), State-trait anxiety inventory (STAI-1) (STAI-2) tests were used as assessment tools. The Theory of Mind deficit in depression was found to be independent from gender, level of social functioning, severity of depression and anxiety. According to our findings, we may suggest that the Theory of Mind deficit may play a defining role in the pathophysiology of major depression independent of sociodemographic characteristics of the patient and clinical characteristics of major depression.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6260
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
347748.pdf2.51 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons