Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6260
Title: Majör depresif bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğu
Other Titles: Theory of mind deficit in major depressive disorder
Authors: Sivrioğlu, Yusuf
Soydaş, Özlem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Depresyon
Akıl teorisi
Sosyal biliş
İdari işlevler
Depression
Theory of mind
Social cognition
Executive functions
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Soydaş, Ö. (2013). Majör depresif bozuklukta akıl teorisi işlev bozukluğu. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, majör depresif bozukluğu olan hastalarda sağlıklı kontrollere göre akıl teorisi yetilerinde bozukluk olup olmadığı ve akıl teorisi defisitinin depresyon belirtileri, bilişsel işlevler ve sosyal uyum ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya majör depresif bozukluğu olan 100 hasta ve 100 sağlıklı kontrol grubu dahil edilmiştir. Demografik bilgiler ve hastalık öyküsü alınmış, Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeği (HAM-D), Hamilton Anksiyete Derecelendirme Ölçeği (HAM-A), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), İma Testi, Gözler Testi, Sosyal Uyum ve Kendini Değerlendirme Ölçeği (SUKDÖ), Muhakeme Becerisi (WAIS-R), Mantıksal Hafıza Alt Testi (WMS-R), Durumluluk Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (STAI?1), Sürekli Anksiyete Değerlendirme Ölçeği (STAI?2) ve Sayı Menzili testleri uygulanmıştır. Depresyonda akıl kuramı defisitinin depresyon şiddeti, cinsiyet, son epizot süresi, sosyal işlevsellik düzeyi ve anksiyete düzeyinden bağımsız biçimde var olduğu bulunmuştur. Akıl kuramı defisitinin, diğer özellikleri ne olursa olsun depresyonu olan bireyi normallerden ayıran önemli bir etmen olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak akıl kuramı defisitinin depresyonun temel patolojisinde yer aldığı ve patolojinin varlığını (belki de ortaya çıkışını) diğer özelliklerinden bağımsız biçimde etkilediği düşünülmüştür.
The aim of this study is to assess the Theory of Mind deficits in the patients with Major Depressive Disorder compared to healthy controls. Hundred patients with Major Depressive Disorder and 100 healthy controls were included in the study. Hamilton rating scale for depression (HAM-D), Hamilton rating scale for anxiety (HAM-A), Beck depression inventory (BDI), Beck anxiety inventory (BAI), Reading the Mind in the Eyes Test, The Hinting Task, Social Adaptation Self-evaluation Scale (SASS), Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R), Wechsler memory scale (WMS-R), State-trait anxiety inventory (STAI-1) (STAI-2) tests were used as assessment tools. The Theory of Mind deficit in depression was found to be independent from gender, level of social functioning, severity of depression and anxiety. According to our findings, we may suggest that the Theory of Mind deficit may play a defining role in the pathophysiology of major depression independent of sociodemographic characteristics of the patient and clinical characteristics of major depression.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6260
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
347748.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons