Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/6146
Title: Araç aydınlatma sistemlerindeki yoğuşma problemi analizi ve tasarım açısından incelenmesi
Other Titles: Analysis of condensation problem in lighting system of vehicles and investigating by the side of design
Authors: Yamankaradeniz, Recep
Görür, Bayram Ali
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Otomotiv aydınlatma
Yoğuşma
Bilgisayar destekli analiz
Tasarım
Automotive lighting
Computer aided analysis
Condensation
Moisture
Design
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Görür, B. A. (2013). Araç aydınlatma sistemlerindeki yoğuşma problemi analizi ve tasarım açısından incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Doğal bir olay olan yoğuşma araç dış aydınlatma ürünleri gibi yüksek sıcaklığın ve düşük hava sirkülasyonunun olduğu kapalı hacimlerde büyük risk oluşturmaktadır. Yağışlı ve nemli havalarda lens yüzey sıcaklığının far içindeki havanın doyma sıcaklığının altına düşmesi ile birlikte iç ortamdaki su buharı lens üzerinde yoğuşmaya başlamaktadır. Hava sirkülasyonunun az olduğu bölgelerde yoğuşan su buharı tekrar buharlaştırılamadığı takdirde oluşan yoğuşma far içinde kalıcı olmakta ve kalite problemi olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle tasarım aşamasında yoğuşma olayı için yapılacak CFD analizleri büyük önem arz etmektedir. Bu hedefler doğrultusunda ANSYS CFX 12.1 kullanılarak Magneti Marelli Mako A.Ş. Ar&Ge merkezinde yoğuşma problemi için uygun nümerik metot geliştirilmiştir. Geliştirilen nümerik metot Automotive Lighting Rearlamp Italy (ALRI) fabrikasında prototip üzerinde yapılan testlerin sonuçları ile karşılaştırılmıştır ve uyumluluk gözlenmiştir. Çalışmanın son basamağı olarak da stop lambası üzerinde yoğuşma simülasyonu gerçekleştirilmiştir ve test sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Natural condensation event poses a risk in closed enclosures which have high temperatures and low air flow. Water vapour starts to condensate on the lens surface when the surface temperature is lower than dew point temperature of internal air. Condensated film thickness could be permenant unless the water on the surface is not evaporated. For this reason CFD analysis made for the condensation at the design phase has a significant role. On the ground of that purposes by using ANSYS CFX 12.1 a feasible analysis model is developed in Magneti Marelli Mako A.Ş R&D center for the condensation problem. The method developed is compared with the results of the test that is made on a prototype in Automotive Lighting Rearlamp Italy (ALRI) and match between the results is observed. As a final step, condensation simulation is made for the rearlamp.
URI: http://hdl.handle.net/11452/6146
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
343181.pdf1.86 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons