Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5637
Title: Miad aşımındaki gebeliklerde amniyon sıvısında kreatinin, üre ve ürik asit değerlerinin saptanmasının önemi
Other Titles: Importance of determination of creatinine, urea and uric acid values in amniotic fluid in pregnancy
Authors: Baran, Bülent
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı.
Keywords: Kadın hastalıkları ve doğum
Obstetrics and gynecology
Issue Date: 1983
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baran, B. (1983). Miad aşımındaki gebeliklerde amniyon sıvısında kreatinin, üre ve ürik asit değerlerinin saptanmasının önemi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Amniyon sıvısında kreatinin üre ve ürik as i d düzeylerinin miad aşımında tanıya ne derece yar- dıncı olabileceğini araştırmak amacıyla toplam 110 gebede doğum travayı esnasında amniyotomi yapılarak bu sıvıdaki kreatinin üre ve ürik asit değerleri araştırıldı, Amniyon sıvısındaki kreatinin üre ve ürik asit değerlerinin gebelik yaşı ile orantılı olarak yük seldiği saptandı, Kreatinin ve ürik asidin özellik le miad aşımında daha belirgin olarak arttığı gö rüldü* Amniyon sıvısı kreatinin üre ve ürik asit de ğerleri miad aşımında, miada göre anlamlı olarak yüksek bulundu, ancak üre değerlerine bakılarak miad aşımı tanısına varmanın sakıncalı olabileceği kanısına varıldı, Amniyon sıvısı kreatinin üre ve ürik asit de ğerlerinin fötal ağırlıkla paralel olarak arttığı görüldü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5637
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
174538.pdf
  Until 2099-12-31
1.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons