Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5601
Title: Diferansiyel denklemlerin chebychev yöntemiyle nümerik çözümleri
Other Titles: Numerical solutions of differential equations by chebychev method
Authors: Saraç, İsa
Doğan, Setenay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Diferansiyel denklemler
Differential equations
Chebychev yöntemi
Chebychev method
Issue Date: 22-May-1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğan, S. (1987). Diferansiyel denklemlerin chebychev yöntemiyle nümerik çözümleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada Fizik ve Matematik'te yaklaşım problemlerinde kullanılan Chebychev polinomları ve serilerinin Adi Diferansiyel Denklemlerin çözümlerinde nasıl kullanılabileceğini gösteren önemli yöntemler incelenmiş, uygulanabilirlikleri gösterilmeye ça­lışılmıştır. Bahsedilen yöntemler, sayısal çözüm yöntemleri oldu­ğu için problemler bilgisayarlarla da çözümlenmiş, ayrıca yöntem­ler Lineer olmayan diferansiyel denklemlere de uygulanmıştır. Bu yüzden iyi bir bilgisayar program ve kullanımı ile paket program­lar hazırlanarak, problemler çözülebilir ve hataları da hesapla­nabilir. Çalışmanın ikinci bölümünde Chebychev polinomları, Chebychev serileri ve bunlarla ilgili tanım ve özellikler, Üçüncü bölümde CLENSHAW, LANCZOS, İNTEGRAL yöntemleri, dördüncü bölümde ise bu yöntemler ile ilgili uygulamalar verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5601
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003800.pdf
  Until 2099-12-31
1.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons