Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5513
Title: Plazmada elektron yoğunluğunun ölçülmesi
Other Titles: Measurement of electron density in plasma
Authors: Bayrakçı, H. Ergun
Daldaban, Ferhat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Plazma
Plasma
Elektron yoğunluğu
Electron density
Issue Date: 30-Dec-1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Daldaban, F. (1987). Plazmada elektron yoğunluğunun ölçülmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bir gaz ortamı, D.C. elektrik alan boşalmasına maruz kaldı­ğında iyonize olur. İyonize olayını kolaylaştırmak amacıyla gaz ortamı düşük basınçlara getirilir. Bununla birlikte yük­sek basınçlarda da iyonize olayını gerçekleştirmek mümkündür. İyonize olmuş gaz ortamına genellikle plazma adı verilir.Gaz plazmasında alçak frekanstaki dalgaların soğurulması, deney­sel olarak çalışıldığında plazma ortamındaki elektron yoğun­luğu ve sıcaklığının bilinmesi gerekir. Eöylece plazma orta­mında elektron yoğunluğu ve sıcaklığının ölçülmesi ilk basamak olarak önem taşımaktadır. Bu gaye için, bu çalışmada, ar­gon gazında oluşan plazma ortamının elektron yoğunluğu Langmuir prob aracılığı ile ölçülmüştür. Vakum basıncı 110mm-Hg 560mm-Hg basıncı arasında tutulmuş ve boşalma potansiyeli 2500-4500 V.D.C. arasında seçilmiştir. Deneyler sırasında öl­çüm hatalarını minumum seviyede tutabilmek için gerekli ön­lemler alınmıştır. Bunlara ilave olarak deney düzeneği tasarlanmış ve imal edilmiştir.
The ionisation takes place during the discharge of a D.C. field in a gas medium. To increase the degree of ionisation vacuum contitons are needed. Howewer, the ionisation can also be obtained at high pressures. The ionised gas medium is generally called as plasma. When the absorption of the low frepuency of the incident wave due to the plasma is examined experimentally, the electron number density and temperature must be known initially. In the present study, the measurement of the electron number density in the argon plasma is measured using a Langmuir probe. The vacuum pressure is varied in the range between 110 mm-Hg - 360mm-Hg while the discharge potential is selected in between 2500-4500 V.D.C. The care is taken to minimise the measurement errors. In addition, the design of the experimental set up is completed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5513
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
003558.pdf
  Until 2099-12-31
3.37 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons