Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5485
Title: Mono ve dikotil tohumların çimlenmesi esnasındaki ABA (absisik asit) inhibisyonunun stimülatör büyüme maddeleri ile yenilmesi
Other Titles: Inhibition of ABA (abscisic acid) inhibition by stimulating growth agents during germination of mono and dicotylseed seeds
Authors: Gücin, Fahrettin
Kırmızı, Serap
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Çimlenme
Absisik asit
İnhibisyon
Yenilme
Gibberellik asit
Benziladenin
Kinetin
Germination
Abscisic acid
Inhibition
Overcome
Gibberellic acid
Benzyladenine
Issue Date: 1997
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kırmızı, S. (1997). Mono ve dikotil tohumların çimlenmesi esnasındaki ABA (absisik asit) inhibisyonunun stimülatör büyüme maddeleri ile yenilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada sekiz adet monokotil ve altı adet dikotil tohumu kullanılmıştır. Öncelikle tohumlarda çimlenmeyi % 100,75 ve 50 oranlarında engelleyen absisik asit (ABA) dozları ön denemelerle bulunmuştur. Daha sonra ABA ile birlikte gibberellik asit (GA3) ve iki sitokinin, benziladenin (BA) ve Kinetin (KİN), tek başlarına ve GA3 ile birlikte iki Sitokininden birisi ile yaptıkları kombinasyonlar halinde çimlenme ortamına verilmiştir. ABA, normal olarak tohumlarda çimlenmeyi engellemekle birlikte koleoptil/hipokotil çıkışını ve kök, gövde uzamasını da engellemiştir. ABA'nın çimlenmeyi engelleyici etkisini dikotillerde BA ve BA+GA3 kombinasyonu, monokotillerde de GA3 ve ve BA+GA3 kombinasyonu ile yenilmiştir. Monokotillerde ABA konsantrasyonu düştüğü zaman sitokinin+GA3 kombinasyonlarının daha etkin oldukları görülmüştür. Hipokotil çıkışının ABA tarafından inhibisyonuna BA+GA3 kombinasyonu etkili olmuştur. Koleoptil çıkışı ise ABA tarafından engellenememiştir. ABA tarafından kök gelişiminin inhibisyonu monokotillerde ve dikotillerde BA+GA3 ve KİN+ GA3 kombinasyonları ile yenilmiştir. Dikotillerde ABA'nın gövde gelişimi üzerindeki inhibisyon etkisi BA+GA3 kombinasyonu ile yenilmiştir. Monokotillerde ABA'nın gövde gelişimi üzerindeki engelleyici etkisi KİN+GA3 ve BA+GA3 kombinasyonları ile yenilmiştir. Çalışmada kullanılan sitokininlerden BA'nin KİN'den daha etkin olduğu görülmüştür.
In this research, We worked with eight monocot and six dicot seeds. At former, we found the ABA doses of the choosen seeds which inhibits 100,75 and 50% germination. At later, gibberellic acid (GA3) and two cytokinins, benzyladenine (BA) and kinetin(KIN) were given into the germination media individually and in combinations with GA3 and one cytokinin to overcome the inhibition of ABA. Normally, we observed the inhibitions of germination, coleoptile/hypocotyl growth and root growth. In the overcoming inhibition of ABA on germination in dicots, BA+GA3 combination and BA alone was very succesfull. In monocots, ABA inhibition on germination was reversed by GA3 alone and BA+GA3 combination. When the concentration of ABA is fall in monocots, cytokinin+GA3 combination was very succesfull. ABA inhibition on emergence of hypocotyl was reversed by BA+GA3 combination. The emergence of coleoptile, was not inhibited by ABA. In dicots and monocots, inhibition of root growth was reversed by BA+GA3 and KIN+GA3 combinations. ABA inhibition on stem growth in dicots was reversed by BA+GA3 combination. In monocots, ABA inhibition ön stem growth, was reversed by BA+GA3 and KIN+GA3 combinations. We observed BA is more effective than KIN on the ABA inhibition.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5485
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057398.pdf
  Until 2099-12-31
7.05 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons