Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5470
Title: Bursa ve yöresinde kimi kültür bitkilerine ilişkin sulama zamanının model yaklaşımı ile planlaması
Other Titles: Planning of irrigation time for some cultivated plants in Bursa and its region by model approach
Authors: Korukçu, Abdurrahim
Yazgan, Semih
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Ayçiçeği
Bursa
Buğday
Kültür bitkileri
Sulama zamanı
Şeker pancarı
Sunflower
Wheat
Crop plants
Irrigation time
Sugar beet
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yazgan, S. (1993). Bursa ve yöresinde kimi kültür bitkilerine ilişkin sulama zamanının model yaklaşımı ile planlaması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma ile Bursa ve Yöresinde yetiştiriciliği yapılan buğday (Kışlık), ayçiçeği ve şekerpancarınm aylık sulama i sayıları ve su gereksinimleri Z70, Z80 ve %90 olasılık düzeylerinde belirlenmiş ve bunlara bağlı olarak sulama zamanları planlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Z70 olasılık ve 100 mm net sulama suyu uygulanması sonucunda buğday bitkisinin mevsimlik su gereksinimi 621 mm, ayçiçeğinin 773 mm ve şekerpancarınm 1164 mm bulunmuştur. Aynı koşullarda her üç bitkinin kritik dönemlerine göre sulama planları ise buğday için; 15 gün ara ve 65 mm su uygulaması, ayçiçeği için; 10 gün ara ve 84 mm su uygulaması ve şekerpancarı için; 10 gün ara ve 80 mm su uygulaması biçiminde gerçekleşmiştir.
In this study, monthly Irrigation numbers throughoutgrowing season and water requirements oE wheat, sunElower and sugarbeet which are grown widely in Bursa Region are estimated at Z70, Z80, %90 probability levels and their irrigation scheduling »ere planned. According to the results, seasonal »ater requirenents are found as 621 mm for wheat, 773 mm for sunflower and 1164 mm for sugarbeet under 100 mm »ater application and %70 probability level. Under the same conditions, the irrigation scheduling for three crops in critical periods »ere 15 days interval and 65 mm water application for wheat, 10 days interval and 84 mm application for sunflower and 10 days interval and 80 mm »ater application for sugarbeet.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5470
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
027722.pdf
  Until 2099-12-31
3.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons