Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5404
Title: Büyük damızlık süt sığırcılığı işletmesi optimum tasarımı üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on optimum design of large breeding dairy cattle holdings
Authors: Arıcı, İsmet
Şimşek, Ercan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Büyük süt sığırcılığı işletmesi
Süt ineği ahırı
Serbest duraklı ahır
Sağım yeri
Buzağı
Düve ve kuru inek ahırları
Large dairies
Dairy cow housing
Free stal 1 barns
Milking parlor
Housing for calves
Heifers and dry cows
Issue Date: 13-Sep-1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşek, E. (1996). Büyük damızlık süt sığırcılığı işletmesi optimum tasarımı üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Ülkemizde, damızlık süt sığırcılığının ticari anlamda geliştirilmesi, büyük tarım işletmelerinin hayvancılık amaçlı olarak planlanmasına bağlıdır. Büyük kapasiteli isletmelerin planlanması, uzman çalışma gruplarının birlikte çalışmasını gerektirir. Damızlık süt sığırcılığı işletmesinin başarısı, tarım arazisinin hayvanlar m yem gereksinimini karşılayacak biçimde düzenlenmesine ve isletme yapılarının hayvanların ve çalışanların gereksinmesi ile işgücü ekonomisi ve iyi bir işletme yönetimine olanak sağlayacak biçimde uygun bir alanda planlanmasına bağlıdır. Bu çalışmada, büyük damızlık süt sığırcı ligi işletmelerine model olacak biçimde, Bursa Bölgesi koşullarına uygun 700 baş kapasiteli bir süt sığırcılığı işletmesi planlaması yapılmış ve öneriler geliştirilmiştir.
In Turkey, improvement of the dairy replacement facilities in comnercial manner depends on planning of large farmsteads for animal husbandry purposes. The planning of large-scale farms is required a cooperation among different expertise groups. The success of dairies depends on adequate size of field which meets the feed requirements of the animals too great extent and appropriate desing of farm buildings which provides of animals and workers, more effective use of labor and well farmstead management. In this study, a dairy farmstead design with 700 cow-capacity which could become a model for large dairies were considered in Bursa conditions and some recommendations were developed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5404
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
057381.pdf9.49 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons