Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5279
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYıldız, Mircan-
dc.contributor.authorArslan, Murat-
dc.date.accessioned2020-01-07T07:43:20Z-
dc.date.available2020-01-07T07:43:20Z-
dc.date.issued1995-
dc.identifier.citationArslan, M. (1995). Gelişmekte olan ülkelerde dış ticaretin vergilendirilmesi ve Türkiye uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/5279-
dc.description.abstractGelişmekte olan ülkelerin asıl amaçlan KALKINMA'dır. Kalkınma ise sağlıklı ve yeterli FİNANSMAN gerektirmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde servet ve gelir etkin bir şekilde vergilendirilmediğinden genelde; KAMUSAL gelirler dolaylı vergilerle karşılanmaktadır. Bunlar arasında dış ticarete dayalı vergiler ve bunlar içinde de gümrük vergileri önemli bir oran teşkil etmektedir. Yüzyılımızın ortalanna kadar gümrük vergilerinin amacı HİMAYE'ye yönelik iken günümüzde himayecilik gayesi yerini FİSKAL nedenlere terketmekte dolayısıyla korumacılık ve düzenleyicilik amacına yönelik dış ticaret vergilerinin yerini gelir amaçlı dış ticaret vergileri almaktadır. Bu nedenle gelişmekte olan ülkelerde ithalat aşırı derecede vergilendirilirken ihracat artırılarak daha fazla gelir getirmesi için çeşitli müşevviklerle uyarılmaktadır. Konuya Türkiye açısından baktığımızda; aynı karakter ve VERGİSEL yapıdaki benzerliği görmekteyiz. Amaç ise büyük ölçüde gelir temin etmektir. Bunu özellikle bugün ithalattan alınan (KDV, Gümrük Vergisi, Ek Gümrük Vergileri, Toplu Konut Fonu, Destekleme ve Fiat İstikrar Fonu, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu, Tütün Fonu, Madencilik Fonu, Sınır Ticareti Fonu, Serbest Bölge Tesis Fonu, Savunma Sanayiini Geliştirme ve Destekleme Fonu, İhracatı Teşvik Fonu, Ek Pirimler, Stopaj, Bandrol Ücreti) ve sayıları ondördü bulan mükellefiyetlerle ithalat vergilendirilirken ihracatta çeşitli (ihracat-yatırım ve vergisel) teşviklerle desteklenmekte ve Türkiye'de dış ticaretin vergilendirilmesi PÜLÜRALİST bir karakter sergilemektedir.tr_TR
dc.format.extentII, 155 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDış ticaret vergileritr_TR
dc.subjectForeign trade taxesen_US
dc.subjectFinanstr_TR
dc.subjectFinanceen_US
dc.subjectGümrük vergisitr_TR
dc.subjectCustoms taxen_US
dc.subjectTicarettr_TR
dc.subjectTradeen_US
dc.subjectVergilendirmetr_TR
dc.subjectTaxationen_US
dc.subjectİhracattr_TR
dc.subjectExporten_US
dc.subjectİthalattr_TR
dc.subjectImporten_US
dc.titleGelişmekte olan ülkelerde dış ticaretin vergilendirilmesi ve Türkiye uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeTaxation and the implementation of Turkey's foreign trade in developing countriesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
042971.pdf
  Until 2099-12-31
6.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons