Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5160
Title: Benzenin karaciğer glutatyon s-transferaz enzim aktivitesine in vitro etkisi
Other Titles: The In vitro effect of benzene on liver glutathione s-transferase enzyme activity
Authors: Dere, Egemen
Arı, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Benzen
Glutatyon
Glutatyon S-transferaz
Benzene
Glutathione
Glutathione S-transferase
Issue Date: 20-Jul-2001
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arı, F. (2001). Benzenin karaciğer glutatyon s-transferaz enzim aktivitesine in vitro etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, karsinojen ve toksik bir ajan olarak bilinen benzenin karaciğer Glutatyon S-transferaz (GST) enzimi üzerine etkisi in vitro çalışıldı. GST enzim aktivitesi, l-kloro-2,4-dinitrobenzen-glutatyon (CDNB-GSH) konjugatının oluşumu spektroskopik olarak izlenerek belirlendi. Sonuçlarımız, GST konjugasyon aktivitesi ile benzen konsantrasyonu ve reaksiyon zamanı arasında ters bağlantı olduğunu gösterdi. Enzimin CDNB için Vmax ve Km değerlerinde değişiklikler gözlendi. Elde edilen sonuçlar, GST enziminin CDNB-GSH konjgasyon reaksiyonunu benzenin karışık inhibisyon mekanizması ile inhibe ettiğini gösterdi.
In this study, the effect of benzene which is known as a carcinogen and toxic agent on liver Glutathione S-transferase (GST) enzyme was studied in vitro. GST enzyme activity was determined by following the formation of l-chloro-2,4- dinitrobenzene -Glutathione (CDNB-GSH) conjugate with spectroscopic method. Our results showed that there is an inverse correlation between GST conjugation activity and concentration of benzene, and reaction time. Variations in the Vmax and Km value for CDNB of the enzyme was observed. The results obtained showed that GST activity for CDNB-GSH conjugation reaction was inhibited with mixed reaction mechanism by benzene.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5160
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
109734.pdf
  Until 2099-12-31
3.42 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons