Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/5134
Title: Kronik hemodiyaliz olgularında antioksidan Vitamin C'nin farklı dozlarda kullanımının renal anemi ve lipid metabolizmasına etkisi
Other Titles: The effect of different doses of antioxidant vitamin C on renal anemia and lipid metabolism in patients with chronic hemodialysis
Authors: Ersoy, Alparslan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Anemi
Renal diyaliz
Böbrek yetmezliği-kronik
Askorbik asit
Anemia
Kidney failure-chronic
Lipid peroksidasyonu
Lipid peroxidation
Ascorbic acid
Renal dialysis
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ersoy, A. (1995). Kronik hemodiyaliz olgularında antioksidan Vitamin C'nin farklı dozlarda kullanımının renal anemi ve lipid metabolizmasına etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışma, Uludağ üniversitesi Tıp Fakültesi îç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz ünitesinde son dönem böbrek yetmezliği ] tanısı ile kronik hemodiyaliz tedavisi alan stabil 55 hastada yapılmıştır. Askorbik asidin renal anemi üzerine olan etkisi araştırılmıştır. Hastalar yaş, cins ve diyaliz saati uygun dört gruba ayrılmıştır. Grupların üçüne 100, 1 1000 ve 2000 mg/gün vitamin C tedavisi 3 ay süreyle uygulanmıştır. Kontrol grubuna ise vitamin C verilmemiştir. Hastalarda tedavi öncesi ve tedavinin 1., |2. ve 3. ayı sonunda hemoglobin, hematokrit, eritrosit, ferritin, protrombin zamanı, üre, kreatinin, sodyum, potasyum, klor, kalsiyum ve fosfor ayrıca tedavi öncesi ve 3. aym sonunda T-kolesterol, HDL-kolesterol, trigliserid, apoprotein Al, B ve lipoprotein(a) düzeylerine bakılmıştır. Sonuç olarak, vitamin C kullanımının hemodiyaliz hastalarında renal anemide düzelmeye neden olmadığı, serum ferritin, protrombin zamanı, üre, teatinin, sodyum, potasyum, klorür, kalsiyum, fosfor, T-kolesterol, HDL- Içolesterol, trigliserid, apoprotein Al, B ve lipoprotein(a) düzeylerini Etkilemediği ve tedavi sırasında ilacın iyi tolere edildiği kanısına varılmıştır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5134
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
040408.pdf
  Until 2099-12-31
2.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons