Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/5008
Başlık: Dizel motorlarda meme geometrisinin enjektör püskürtme karakteristiğine etkilerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: Effects of nozzle geometry to the injector spray characteri̇sti̇c in diesel engines
Yazarlar: Özalp, A. Alper
Öztürk, Osman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Dizel enjektör memesi
Meme iç akışı
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Diesel injector nozzle
Nozzle internal flow
Computational fluid dynamics
Yayın Tarihi: 2015
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Öztürk, O. (2015). Dizel motorlarda meme geometrisinin enjektör püskürtme karakteristiğine etkilerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Otomotiv endüstrisinde gün geçtikçe emisyon değerlerine getirilen sınırlamalar önemli derecede artmaktadır. Bundan dolayı emisyon değerlerini düşürmek için, içten yanmalı motor üreticileri daha iyi bir yakıt karışımı oluşturma ve yanma proseslerini iyileştirebilmek için sürekli çalışmalar yapmaktadır. Dizel sistemlerde emisyon değerleri direk olarak yakıt enjeksiyon sistemleri ile ilgilidir. Yakıt enjeksiyon sistemlerinin en önemli parçalarından biri enjektör memeleridir. Enjektör memeleri; püskürtme karakteristikleri, atomizasyon ve emisyon üzerindeki etkilerinden dolayı dizel sistemlerin en önemli parçasıdır. Enjektör memelerinin tasarımının ve püskürtme karakteristiklerinin daha iyi anlaşılabilmesi için meme iç akışının çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu çalışmada enjektör memesinin iç akışını CFD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) programı yardımıyla analiz edilmiştir. Ayrıca meme geometrisinin enjektör püskürtme karakteristiklerine etkisi test cihazlarında analiz edilmiştir.
Restrictions imposed on the automotive industry emissions significantly increasing day by day. Therefore to reduce emissions of internal combustion engine manufacturers to create a better fuel mixture and combustion is working constantly to improve the processes . Diesel fuel injection systems directly related to emissions systems. One of the most important parts of fuel injection systems injector nozzles. Nozzles are the most important part of the diesel systems due to the effects on spray characteristics, atomization and emissions. For better understanding of the design of injector nozzles and spray nozzle internal flow characteristics must be known very well. In this study, internal flow of the injector nozzle is analyzed by using the CFD ( Computational Fluid Dynamics) program . Also the effect of injector nozzle geometry to spray characteristic were analyzed by test devices.
URI: http://hdl.handle.net/11452/5008
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
406472.pdf3.15 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons