Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4891
Title: Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda darbepoetin alfa tedavisinin aterosklerotik belirteçler üzerine etkisi
Other Titles: The effect of darbepoetin alpha treatment on atherosclerotic markers in patients with end-stage renal disease
Authors: Dilek, Kamil
Dağel, Tuncay
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Nefroloji Bilim Dalı.
Keywords: Anemi
Son dönem böbrek yetmezliği
Homosistein
hs-CRP
Darbepoetin-a
Anemia
End-stage renal disease
Homocysteine
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dağel, T. (2007). Son dönem böbrek yetmezlikli hastalarda darbepoetin alfa tedavisinin aterosklerotik belirteçler üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Anemi, son dönem böbrek yetmezliginde sık görülen bir bulgu olup, yasamı tehdit eden önemli bir saglık sorunudur. Anemi, kronik böbrek yetmezliginde en önemli etkisini aterosklerotik kardiyovasküler hastalık gelisimine yol açarak göstermektedir. Son dönem böbrek yetmezligi hastalarında ölümlerin yarısından aterosklerotik kardiyovasküler hastalıkların sorumlu oldugu görülmüstür. Bu hastalarda anemi tedavisinin kısa ve uzun dönemde kardiyovasküler hastalık morbidite ve mortalitesini azaltabilecegi düsünülmektedir. Yeni gelistirilmis, uzun etkili eritropetin analogu olan darbepoetin alfa, son dönem böbrek yetmezligi hastalarında görülen aneminin tedavisinde kullanılmaktadır. Çalısmamızda darbepoetin tedavisinin kısa dönemde aterosklerotik hastalıkların yeni belirteçleri olan serum homosistein ve yüksek duyarlıklı CRP (hs-CRP) düzeylerini etkileyip etkilemedigi arastırdık. Çalısmaya Mayıs-Ekim 2005 tarihleri arasında Uludag Üniversitesi Tıp Fakültesi ç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı'na baglı hemodiyaliz ünitesinde diyalize giren 11 erkek ve 9 kadın hasta alındı. Hastalara ortalama 0,45mikrogram/kg dozunda darbepoetin-a tedavisi baslandı. Tedaviden önce ve tedavinin 12. haftasında kan örnekleri alınarak hemogram, serum homosistein, (hs-CRP) düzeyleri ölçüldü. Tedavinin sonunda, ortalama hemoglobin ve hematokrit düzeyinde, tedavi öncesine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir artıs saptandı. Serum homosistein ve hs-CRP düzeylerinde, tedavinin sonunda istatistiksel açıdan anlamlı olmayan degisiklikler gözlendi. Sonuç olarak, darbepoetin-a tedavisinin son dönem böbrek yetmezligi hastalarında anemiyi etkili olarak düzelttigi, yeni aterosklerotik belirteçler olan serum homosistein ve hs-CRP düzeylerini etkilemedigi saptanmıstır.
Anemia is a finding that can be seen often at end-stage renal disease and also an important health problem which treatens the life. Anemia shows its the most important effect in chronic kidney failure by causing atherosclerotic cardiovascular disease development. It has been shown that atherosclerotic cardiovascular diseases are responsible for half of the deaths of the patients having end-stage renal disease. It is thought that for these patients, anemia treatment can decrease the morbidity and mortality of cardiovascular diseases at both short and long term. Daebepoetin alpha, the analog of newly developed and long term effective erythropoietin, is used for the treatment of anemia which is seen at patients with end-stage renal disease. In our study, we research whether darbepoetin treatment, at short term, affects the levels of serum homocysteine and high sensitive CRP (hs-CRP) which are the new markers of atherosclerotic diseases. Between May-October 2005 11 men and 9 women patients recieving dialysis at hemodialysis unit attached to Uludag University Medical Faculty Internal Disease Department Nefroloji Branch, were enrolled to the study. For these patients at average 0,45 mikrogram/kg dosage darbepoetin treatment were administered. Before the treatment and at 12nd week of the treatment, hemogram, serum homocysteine, and hs-CRP levels were measured by taking blood patterns. At the end of the treatment, statistically a significant increase was determined at average hemoglobin and hematocrit levels compared to before of the treatment. At the end of the treatment, changes which are not statistically significant were observed at serum homocysteine and hs-CRP levels. As a conclusion, it has been determined that darbepoetin treatment improves anemia effectively at patients having end-stage renal disease but it doesn't affect the levels of serum homosisteine and hs-CRP which are new markers of atherosclerosis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4891
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
387184.pdf287.35 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons