Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4832
Title: Bursa tarımının sosyo-ekonomik yapısının analizi
Other Titles: Analysis of socio – economıc structure of Bursa agriculture
Authors: Uludağ Üniversitesi/Ziraat Fakültesi/Tarım Ekonomisi Bölümü.
Turhan, Şule
Vural, Hasan
Erdal, Burcu
Keywords: Bursa
Tarım
Sosyo-ekonomi
Gıda sanayi
Avrupa Birliği
Agriculture
Socio-economy
Food industry
Europen Union
Issue Date: 20-Feb-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Turhan, Ş. vd. (2013). "Bursa tarımının sosyo-ekonomik yapısının analizi". Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 27(1), 27-38.
Abstract: Bursa İli sahip olduğu iklim ve toprak koşullarıyla ülkemizin nadir tarım yörelerinden bir olup, 3.1 milyar TL’lik tarımsal geliri ile önde gelen illerdendir. Türkiye sofralık zeytin üretiminin %40’ı, şeftali üretiminin %28’i, sofralık siyah incirin %80’i, çilek üretiminin %19’u, domates üretiminin %11’i, biber üretiminin %15’i, bezelye üretiminin ise %50’si Bursa’da gerçekleştirilmektedir. Ancak üretim ve pazarlamada bazı sorunları bulunmaktadır. İlde tarımsal üretimin planlanması ihtiyacının yanı sıra, pazarlama açısından da önemli yatırımlara ve yönetsel düzenlemelere gereksinim bulunmaktadır. Üretici sorunlarının azalması için örgütlenmeleri desteklenmelidir. Ayrıca üreticilerin üretim tekniği bilgileri ve pazarlama olanakları iyileştirilmelidir. Tarım topraklarının amaç dışı kullanımına izin verilmemelidir. Gıda işletmeleri üretim ve pazarlama yöntemleri konularında en son tekniklerden faydalanmalı, pazarlama sorunlarının çözümü için devlet hem pazar altyapısı hem de pazarlama hizmetleri konularında destekleyici olmalıdır. Kayıtsız gıda ticaretinin önüne geçilmelidir. Pazarlama sorunlarının çözümü ve dikey bütünleşme için sözleşmeli üretim yaygınlaştırılmalıdır. Tarım ve gıda ürünlerinin ihracatı desteklenmelidir.
With it's climate and soil conditions, Bursa is a rare agricultural regions of the country, leading among the cities with agricultural income of $ 3.1 billion. Turkey's 40% of the production of table olives, 28% of peaches production, 80% of table black figs, 19% of strawberries production, 11% of tomato production, 15% of pepper production, 50% of pea production are carried out in Bursa. However, there are some problems in the production and marketing in province. There are some of needs about planning of agricultural production, important marketing investment and regulations of organization in Bursa. Producer organizations should be supported in order to reduce the problems. Misuse of agricultural land should not be allowed. Food businesses must be used advantages of modern technics about production and marketing. About of solving marketing problems, the state must be supported marketing infrastructure as well as marketing services. Unregistered trade in food should be avoided. Vertical integration and contract manufacturing expanded for solving marketing problems. Supported by exports of agricultural and food products.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154178
http://hdl.handle.net/11452/4832
ISSN: 2651-4044
Appears in Collections:2013 Cilt 27 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27_1_4.pdf287.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons