Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4732
Title: İlköğretim 4. sınıf matematik öğretiminde "aktif etkileşimli öğrenme" yaklaşımının öğrenci başarısına etkisi
Other Titles: The effect of "active interactive learning" approach on student achievement in 4th grade mathematics education
Authors: Altun, Murat
Dağerik, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Matematik öğretimi
Mathematics teaching
Active interactive learning
Aktif etkileşimli öğrenme
İnteraktif eğitim kubaşık öğrenme
Interactive education cooperative learning
İşbirlikli öğrenme
Cooperative learning
Issue Date: 1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dağerik, M. (1999). İlköğretim 4. sınıf matematik öğretiminde "aktif etkileşimli öğrenme" yaklaşımının öğrenci başarısına etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, "Aktif Etkileşimli Öğrenme" yaklaşımına uygun olarak düzenlenen eğitim durumlarının örgün eğitimde uygulanmasının, öğrenci başarısı üzerindeki etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma için; Bursa ili Osmangazi Merkez İlçesi'ne bağlı, Şehit Üsteğmen Mesut Beyazıtlı İlköğretim Okulu 4-C sınıfı deney grubu olarak, Şehit Üsteğmen Doğan Sevinç İlköğretim Okulu 4-D sınıfı kontrol grubu olarak seçilmiş ve deneysel çalışmalar, seçilen bu gruplarda yürütülmüştür. Bu araştırmada çözümü aranan problem; "İlköğretim 4. Sınıf matematik öğretiminde Aktif Etkileşimli Öğrenme yaklaşımının öğrenci başarısına etkisi nedir?" şeklin de ifade edilmiş ve dört alt probleme ayrılmıştır. Bu alt problemler aşağıdaki gibi ifade edilmiştir. 1. İlköğretim 4. sınıf matematik öğretiminde "Aktif Etkileşimli Öğrenme" yaklaşımının bilgi düzeyindeki öğrenci başarısına etkisi nasıldır? 2. İlköğretim 4. sınıf matematik öğretiminde "Aktif Etkileşimli Öğrenme" yaklaşımının kavrama düzeyi öğrenci başarısına etkisi nasıldır? 3. İlköğretim 4. sınıf matematik öğretiminde "Aktif Etkileşimli Öğrenme" yaklaşımının uygulama düzeyi öğrenci başarısına etkisi nasıldır? 4. İlköğretim 4. sınıf matematik öğretiminde "Aktif Etkileşimli Öğrenme" yaklaşımının, öğrencilerin toplam başarı düzeyine etkisi nasıldır? Araştırmada ele alınan problem ve alt probleme ilişkin veriler geliştirilen "IV. Sınıflar İçin Matematik Başarı Testi I" İlk Test adıyla, "IV. Sınıflar İçin Matematik Başarı Testi II"de Son Test adıyla uygulanarak elde edilmiştir.IV Toplanan verilere uygulanan istatistiksel analizlerle elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonucu şöyle özetleyebiliriz: "Aktif Etkileşimli Öğrenme" yaklaşımının, geleneksel yönteme göre daha etkili olduğunu ve başarıyı artırdığını göstermektedir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4732
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
087262.pdf
  Until 2099-12-31
3.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons