Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4690
Title: Debriyaj damper yayı rijitliğinin araç konforuna etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of clutch damper spring stiffness effect on vehicle comfort
Authors: Kaya, Necmettin
Genç, Mehmet Onur
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Debriyaj damper yayı rijitliği
Taşıt titreşimi
Güç aktarım sistemi
Modal analiz
Titreşim simülasyonu
Clutch damper spring stiffness
Vehicle vibration
Powertrain system
Modal analysis
Vibration simulation
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Genç, M. O. (2015). Debriyaj damper yayı rijitliğinin araç konforuna etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu yüksek lisans tez çalışmasının amacı debriyajda kullanılan damper yayı rijitliğinin araç konforuna olan etkisini incelemek, matematik modelleme yaparak sonuçları gerçek araç test sonuçlarıyla karşılaştırarak çözümler sunmaktır. Sistemin matematik modellenmesinde bilgisayar simülasyon programının güç aktarım sistemi kütüphanesi kullanılarak aracın gerçek kullanım şartları oluşturulmaya çalışılmış, güç aktarım sisteminin titreşimlere tepkisi frekans düzeyinde incelenmiştir.
The aim of this master thesis is to investigate the effect of damper spring stiffness on vehicle comfort and provide solutions by applying mathematical model and making comparisons between measurements on real vehicle test results and simulation results. The real driving conditions of the vehicle is simulated in computer simulation programme with the help of powertrain system library and response of the powertrain system to the vibrations is investigated in the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4690
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
406467.pdf3.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons