Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4613
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKiraz, Celil-
dc.contributor.authorDervişeviç, Nihad-
dc.date.accessioned2019-12-30T07:37:24Z-
dc.date.available2019-12-30T07:37:24Z-
dc.date.issued2014-06-20-
dc.identifier.citationDervişeviç, N. (2014). Bosnalı âlim Jusuf Ramıć ve tefsir ilmindeki yeri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4613-
dc.description.abstractTez üç bölümden oluşmaktadır: İlk bölüm dört altbaşlıktan oluşmaktadır. İlk olarak Ramić'in yaşadığı ülkenin, yani Bosna ve Hersek'in tarihinden kısaca bahsedilmiştir. Daha sonra detaylı olarak Jusuf Ramić'in hayatı, eğitimi ve hizmetleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra ise onun yazdığı eserler hakkında net bilgi verilmiştir. Ve nihayet Bosnalı İslam alimlerinin Jusuf Ramić hakkındaki görüşleri sunulmuştur. Tezin ikinci bölümünde Ramić'in yazdığı eserlerin muhtevası ve yöntemi üç alt başlık halinde ortaya çıkarılmıştır. İlk alt başlıkta detaylı bir şekilde onun rivayet tefsiriyle ilişkisi, daha sonra ise onun dirayet tefsiriyle ilişkisi irdelenmiştir. Burada müellifin eserleri, Kur'an tefsiri, Arap dili ve Konulu tefsir bakımından incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise Ramić'in teorik ve pratik olarak ilgilendiği Kur'an ilimlerinden söz edilmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThis master thesis is composed of three chapters. First chapter is further subdivided in four parts. At the beginning, a brief history of Bosnia and Herzegovina, country from which Ramic comes is told. After that the life of Jusuf Ramic is elaborated trough his education and his works. Afterwards his books are presented. Finally, the first chapter is ended with the opinions of other Bosnian Islamic scholars about Jusuf. The second chapter is subdivided in three parts based on works written by Jusuf Ramic. In the first part his contact with the traditional tafsir is elaborated, continuing with contact with rational tafsir. Along with that influence of all sorts of rational tafsir on his works is followed with special emphases on interpretation of the Qur'an in Arabic as well as thematic interpretation of the Qur'an. End of this second chapter is dedicated to Quranic sciences that Ramic deals with.en_US
dc.format.extentXIII, 232 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectJusuf Ramićtr_TR
dc.subjectKur’ântr_TR
dc.subjectTefsirtr_TR
dc.subjectBoşnakça meallertr_TR
dc.subjectArap dilitr_TR
dc.subjectJusuf Ramicen_US
dc.subjectQur’anen_US
dc.subjectTafsiren_US
dc.subjectBosnian Qur’anic translationsen_US
dc.subjectArabic languagesen_US
dc.titleBosnalı âlim Jusuf Ramıć ve tefsir ilmindeki yeritr_TR
dc.title.alternativeBosnian scholar Jusuf Ramic and his place in the science of tafsiren_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
380139.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons