Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4492
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBorat, Oğuz-
dc.contributor.authorKaragöz, İrfan-
dc.date.accessioned2019-12-27T07:08:54Z-
dc.date.available2019-12-27T07:08:54Z-
dc.date.issued1986-
dc.identifier.citationKaragöz, İ. (1986). Diesel motorları yakıt püskürtme sistemlerinin dinamik simülasyonu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4492-
dc.description.abstractSıvı püskürtme sistemlerinin dinamik incelemesi konusunda olan bu çalışmada diesel motorları yakıt püskürtme sistemleri ele alınmıştır. Yaygın olarak kullanılan püskürtme sistemleri konusunda bilgi verilerek ömür ve verim bakımından optimum püskürtme ve bunu gerçekleştirmede karşılaşılan problemler tanıtılmıştır. Sistemin birçok özelliğinin etkisinde olan bu problemlerin çözümünde kullanılabilecek bir yol olarak dinamik simülasyon çalışmanın esas amacı olmuştur. Bu amaçla ele alınan örnek bir motor ve yakıt püskürtme sisteminin matematiksel modellemesi yapılmıştır. Sistemin modeli kurulurken yakıtın sıkışması, donanımın elastikliği,sıvı sürtünmesi gibi faktörler göz önünde bulundurularak yüksek basınç pompası, enjektör ve yüksek basınç borusundaki olayların diferansiyel denklemleri elde edilmiştir. Yüksek basınç borusu için elde edilen hiperbolik kısmi diferansiyel denklemlerin başlangıç ve sınır şartları altında çözümü için iki yöntem tanıtılmıştır. Bu çalışmada çözüm için karakteristikler metodu kullanılmış ve sistemin herhangi bir noktasında hız ve basınç değerlerini elde etmek üzere bir bilgisayar programı hazırlanmıştır. Örnek sistemin sayısal değerleri kullanılarak program çalıştırılmış ve çeşitli parametrelerin püskürtme olayı üzerindeki etkileri incelenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractIn this study, concerning the dynamic simulation of liquid injection systems, the fuel injection systems of diesel engines was investigated. The commonly used fuel injection systems were reviewed, the optimum injection and the relevant problems were introduced. Dynamic simulation was essentially aimed as a useful way in the solution of this problem which is under the effect of many system parameters. Thus, a mathematical model of a CI engine and its fuel injection system was established. In this modelling, the differential equations of phenomena in the injection pump, high pressure pipes and injector were ob tained by considering the compressibility of fuel, elasticity of physical system and fluid friction etc. Two methods were explained for the solution under the ini tial and boundary conditions of hyperbolic partial differential equations which were derived for the high pressure pipes. The method of characteristics was utilized and a computer program was prepared for the determination of velocity and pressure distribution. The numerical values of the selected model system were used as data for the computer program, and the effects of vari ous parameters on injection weres determined.en_US
dc.description.sponsorshipRobert Bosch Fabrikasıtr_TR
dc.format.extentX, 100 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBilgisayar yazılımlarıtr_TR
dc.subjectDizel motorlartr_TR
dc.subjectMatematiksel modellemetr_TR
dc.subjectPüskürtme sistemleritr_TR
dc.subjectComputer softwaresen_US
dc.subjectDiesel enginesen_US
dc.subjectMathematical modellingen_US
dc.subjectSpraying systemsen_US
dc.titleDiesel motorları yakıt püskürtme sistemlerinin dinamik simülasyonutr_TR
dc.title.alternativeDynamic simulation of diesel engines fuel injection systemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000203.pdf
  Until 2099-12-31
4.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons