Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4393
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorÇetin, Meltem-
dc.contributor.authorDoğrutekin, Deniz-
dc.date.accessioned2019-12-26T10:02:47Z-
dc.date.available2019-12-26T10:02:47Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationDoğrutekin, D. (2005). Esmer ve Holştayn ırkı erkek danalarda leptin düzeyi ile testesteron, glukoz düzeyleri, besi performansı ve reprodüktif gelişme arasındaki ilişkiler. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4393-
dc.description.abstractÇalışma 6 aylık yaşta, 7 adet Esmer ve 7 adet Holştayn ırkı erkek besi danasında gerçekleştirildi. Aynı bakım ve besleme şartları altında bulundurulan danalarda serumleptin konsantrasyonu ile testosteron, plazma glukoz konsantrasyonları, besi performansı ve reprodüktif gelişim arasındaki ilişkilerin incelenmesi amacıyla leptin ve testosteron konsantrasyonları RIA (Radioimmunassay) yöntemi ile, glukoz konsantrasyonu spektrofotometrik yöntemle ölçüldü. Danalar çalışma başlangıcında ve 12 aylık olana kadar her ay tartılarak ağırlıkları belirlendi, canlı ağırlık kazançları ve yemden yararlanma oranları hesaplandı, cidago yükseklikleri ve skrotum çevresi ölçüldü.Esmer danaların leptin konsantrasyonlarında 6.,7. ve 8. aylar ile 12. ay arasında p<0.05, testosteron konsantrasyonlarında 6. ay ile 11 ve 12. aylar arasında p<0.01, glukoz konsantrasyonlarında 6. ay ile 9, 10, 11, 12. aylar arasında, ayrıca 7. ay ile 10. ay arasında p<0.001 düzeyinde farklar belirlendi. Canlı ağırlık kazançlarında 7. ay ile 11. ay arasında p<0.05 önem belirlenirken yemden yararlanma oranlarında bir farklılık saptanmadı. Cidago yükseklikleri ve skrotum çevresi ölçüleri hemen hemen tüm aylarda p<0.001 düzeyinde farklıydı. Leptin konsantrasyonları ile cidago yüksekliği ve skrotum çevresi ölçüleri arasında istatistiksel olarak p<0.05 düzeyinde negatif bir korelasyon bulundu. Holştayn danalarda leptin konsantrasyonlarında aylar arasında farklılık saptanmazken, testosteron konsantrasyonlarında 7. ve 8. aylar ile 10. ay arasında p<0.05, glukoz konsantrasyonlarında 6.ay ile 8, 9, 10, 11, 12. aylar arasında, ayrıca 7. ay ile 9, 10, 11, 12.aylar arasında p<0.001 düzeyinde farklılık belirlendi. Canlı ağırlık kazançlarında 6. ay ile 12. aylarda, yemden yararlanma oranlarında 6. ay ile 8. ve 12. aylarda p<0.05 düzeyinde farklılık gözlendi. Cidago yükseklikleri ve skrotum çevresi ölçüleri hemen hemen tüm aylarda p<0.001 düzeyinde farklıydı.Esmer ve Holştayn danaların 12. aydaki leptin ve 9. aydaki testosteron konsantrasyonları arasında p<0.05; 7., 11. ve 12. aylardaki cidago yükseklikleri arasında p<0.01; 8., 9. ve 10. aylardaki cidago yükseklikleri arasında ise p<0.05 düzeyinde fark belirlendi. ki ırkın 8. ay canlı ağırlık kazançları ve yemden yararlanma oranları sırasıylap<0.05 ve p<0.01 düzeyinde önemliydi.Sonuç olarak çalışmada leptin ile incelenen parametreler arasında önemli bir korelasyon belirlenememiştir. Bununla birlikte Holştayn danalarda elde edilen veriler leptinin büyüme ve reprodüktif gelişme ile ilişkili olabileceği kanısını uyandırmıştır.tr_TR
dc.description.abstractThe study was performed in 7 Brown Swiss and 7 Holstein bull at 6 months of age. Toevaluate the relations between serum leptin and testosteron, plasma glucose concentrations,feeding performance, reproductive development in bulls that were kept in the samegrowing conditions, leptin and testosteron concentrations were measured by RIA(Radioimmunassay), while glucose concentrations were estimated by spectrophotometer.At the beginning of the study and then each month till 12 months age, body weight, liveweight gains, feed conversion ratios, hip heights and scrotal circumferences of the bullswere measured.In Brown Swiss bulls, leptin concentrations were different between 6, 7, 8 and 12months of age at the level of p<0.05, testosteron concentrations were different between 6,and 11 and 12 months of age at the level of p<0.01 and glucose concentrations weredifferent between the values obtained at 6 and 9, 10, 11 and 12 months of age, and alsowere different between 7 and 10 months of age were obtained at the level of p<0.001. Liveweight gains were statistically different (p<0.05) between 7 and 11 months of age, whileno significant differences were observed in feed conversion ratios among the valuesobtained at different months. Hip heights and scrotal circumferences were statisticallydifferent at the level of p<0.001 in nearly all months. A statistically negative correlationwas observed between leptin concentrations, and hip heights and scrotal circumferences(p<0.05).In Holstein bulls, the testosteron concentrations were significantly different betweenthe values obtained at 7 months and 8 months of age, and 10 months of age (p<0.05), whileno differences in the leptin concentrations were found. Significant differences in glucoseconcentrations were observed between the values obtained at 6 months and 8, 9, 10, 11 and12 months of age, and 7 months and 9, 10, 11 and 12 months of age as well (p<0.001).Substantial differences were observed in live weight gains between the values at 6 monthsand 12 months of age, and in feed conversion ratios between the values at 6 months, and 8and 12 months of age (p<0.05). Hip heigths and scrotal circumferences were significantlydifferent at the level of p<0.001 in nearly all months.The leptin concentrations at 12 months of age and testosteron concentrations at 9months of age were statistically different between Brown Swiss and Holstein bulls(p<0.05). In hip heights, a statistical difference at the level of p<0.01 and p<0.05 wereobserved at the 7, 11 and 12 months of age values and at the 8, 9 and 10 months of agevalues, respectively, between two the species. Furthermore, live weight gains and feedconversion values at 8 months of age were also significantly different (p<0.05 and p<0.01,respectively).In conclusion, no significant correlation was observed between the leptin levels andthe other parameters measured. However, the data obtained from Holstein bulls suggeststhat leptin might be involved in growth and reproductive development.en_US
dc.format.extent65 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectLeptintr_TR
dc.subjectTestosterontr_TR
dc.subjectBesi performansıtr_TR
dc.subjectReprodüktif gelişmetr_TR
dc.subjectDanatr_TR
dc.subjectFattening performanceen_US
dc.subjectReproductive developmenten_US
dc.subjectBullen_US
dc.titleEsmer ve Holştayn ırkı erkek danalarda leptin düzeyi ile testesteron, glukoz düzeyleri, besi performansı ve reprodüktif gelişme arasındaki ilişkilertr_TR
dc.title.alternativeThe relationships between leptin concentrations and testosteron, glucose concentrations and fattening performance and reproductive development in brown swiss and holstein breed bullen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
194255.pdf463.26 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons