Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4374
Title: Suriyeli alimlerin Suriye Savaşı hakkındakı fetvalarının İslam Hukuku açısından analizi
Other Titles: The analysis of the fatwas of Syrian scholars regarding the Syrian war in terms of Islamic Law
Authors: Kaya, Ali
Mansour, Ruaa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Fetva
Müftü
Suriye savaşı
Fatwa
Mufti
Syrian revolution
Issue Date: 5-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ruaa, M. (2018). Suriyeli alimlerin Suriye Savaşı hakkındakı fetvalarının İslam Hukuku açısından analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, fetvayı, fetvanın şartlarını ve fetva verirken muhakkak göz önünde bulundurulması gereken prensipleri ele almaktadır. Aynı zamanda, fetvayı etkileyen ve müftülerin aynı konuda farklı fetvalar vermesine sebep olan faktörler de incelenmiştir. Bunlar arasında, siyasi durum, yöneticilerin dini temsil eden kesim olan müftüler üzerindeki baskısı sayılabilir. Bu faktörler sebebiyle müftüler, devlete bağlı müftüler ve devrime bağlı müftüler olarak ayrılmışlardır. Bu durum, yöneticilerle halkları arasındaki çekişmeyi çeşitli alanlara çekmiştir. Bu çekişme alanlarından birisi de fetvalar olmuştur. Bu sebeple, müftüler fetvaları kendi görüşleri ve çağdaş İslam fıkhına bakış açılarına göre şekillendirmişlerdir. Fetvalardaki bu bölünmenin etkileri, Arap dünyasında ortaya çıkan devrimlerle özellikle de çalışmamıza konu teşkil eden Suriye devrimiyle bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bölgedeki gelişmelerin beklenmeyen derecelere ulaşmasıyla ve yabancı ellerin de devreye girmesiyle, ki bütün bunların müftüler üzerinde etkileri olduğu aşikardır, karşılıklı fetvalar da aralıksız bir şekilde verilmeye devam etmektedir. Çalışmanın son kısmında devrimin tasvirinde iki grup müftü arasında ihtilaf edilen konularda eski fakihlerin görüşleri ortaya konulmuştur. Son olarak, her iki grubun fetvaları, delilleri fetva verme yöntemleri analitik bir bakış açısıyla incelenmiştir.
This study tackles the Fatwa, its conditions, and the controls that should be considered after issuing. This study is also concerned with the factors that affect Fatwa, lead to its change and alteration among Muftis. One of these factors is the effect of political circumstances as well as the effect of leaders on religious factors in the society represented in Muftis, who in turn were separated into government's Mufti and Revolutionary Muftis. The conflict between commanders and their peoples was expanded to reach Fatwas, which in turn were divided into two parties of Jurists, each of which was posing his opinions and let them underlie their understanding of contemporary Islamic Jurisprudence. The effect of this division appeared on Fatwas with the outbreak of Arab Revolutions, among of which was the Syrian Revolution under research. In this Revolution, attack and defense did not stop, especially with the situation development in the region to an unexpected extent as well as the entry of a lot of parties in the area, the thing which affected Muftis' view. This study ended with the explanation of previous Jurists of topics of disagreements between the two parties in depicting the Revolution issue. Finally, by observing Fatwas of bothparties, their evidence and the analytical view of their method in Fatwa.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4374
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481444.pdf3.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons