Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4368
Title: Balık yağı içeren yumurta tavuğu rasyonlarına bitkisel ekstrakt katkısının yumurta sarısı lipit oksidasyonu ve yumurta verim parametreleri üzerine etkileri
Other Titles: Effects of dietary supplementation of herbal extract on egg yolk lipid oxidation and egg productivity parameters in fish oil added laying hen diets
Authors: Eren, Mustafa
Orhan, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Balık yağı
Yumurta sarısı
Oksidasyon
Bitkisel ekstrakt
Antioksidan
Fish oil
Egg yolk
Oxidation
Herbal extract
Antioxidant
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Orhan, F. (2008). Balık yağı içeren yumurta tavuğu rasyonlarına bitkisel ekstrakt katkısının yumurta sarısı lipit oksidasyonu ve yumurta verim parametreleri üzerine etkileri. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, % 1.5 düzeyinde balık yağı ve % 3 düzeyinde soya yağı katılmış yumurta tavuğu yemlerine sentetik antioksidan (BHT, BHA, Ethoxyquine ve sitrik asit) ve bitkisel karışım (kurutulmuş kekik, kekik yağı, anason yağı, sarımsak yağı ve rezene yağı) ilavesinin, yumurta sarısı lipit oksidasyonu (Malondialdehit - MDA) ve yumurta verim parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 315 adet 34 haftalık Lohmann beyaz yumurtacı tavuk kullanılmıştır. Denemede kullanılan yumurta tavukları 9 gruba ayrılmış ve her bir grup için 7 tekrar grubu oluşturulmuştur. Her bir tekrar grubu beş tavuktan oluşmuştur. Deneme 16 hafta sürdürülmüştür. Yumurtalar 56 gün boyunca +4oC’ de depolanmışlardır. Yumurta verimi, yumurta ağırlığı ve yemden yararlanma oranı denemede kullanılan yağ ve antioksidan tipinden etkilenmemiştir (p>0.05). Yemlerine balık yağı katılan grubun yumurta sarısı MDA düzeyleri depolamanın 28. gününden, soya yağlı grupta ise 42. günden sonra yükselmeye başlamıştır. Depolamanın 56. gününde balık yağlı grubun yumurta sarısı MDA düzeyi yağsız ve soya yağlı yem grubuna göre önemli ölçüde yükselmiştir (p<0.05). Yemlere ilave edilen sentetik antioksidan ve bitkisel karışım yumurtanın depolanması esnasında oluşan lipit oksidasyonunu yavaşlatmıştır. Yemlerinde balık yağı, soya yağı bulunan ve yağ bulunmayan ana gruplarda, yeme katılan hem bitkisel karışım hem de sentetik antioksidan karışımı depolamanın 1, 42 ve 56. günlerindeki yumurta sarısı MDA düzeylerini önemli ölçüde azaltmıştır. Yumurta sarısı lipitlerindeki depolamaya bağlı oksidasyonu yavaşlatmak için yumurta tavuğu yemlerinde BHA, BHT, Ethoxyquine ve sitrik asit gibi sentetik antioksidanların yanı sıra uygun karışım oranlarındaki bitkisel ürünlerin de antioksidan olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.
In this study it is aimed to determine the effects of synthetic antioxidant ( BHT, BHA, Ethoxyquine and sitric acid) and herbal extract ( dried oregano, oregano oil, anise oil, garlic oil and fennel oil ) supplement in diets % 1.5 level added fish oil and % 3 level added soy oil and without any oil added groups on egg yolk fatty acid composition, lipid oxidation ( to MDA level ) and egg productivity parameters. 34 weeks of 315 Lohmann white laying hens were used in the study. Laying hens used in experiment were separated into 9 groups and 7 replicate groups were formed for each group. Each replicate group was formed as 5 hens. Experiment was carried on for 16 weeks. Egg production, egg weight and feed convertion ratio were not affected by the oil and the antioxidant types used in the experiment (p>0.05). MDA levels in egg yolks were arised in fish oiled group on the 28th day of storage and rised on the 42nd day in soy oiled group. MDA level was rised significantly in the 56th day of storage (p<0.05) against oil free and soy oiled groups. Synthetic antioxidant and herbal extract which were added to the diets slowed down the lipid oxidation that was occurred during the storage of eggs. Especially on the 1st, 42nd and the 56th days herbal extract showed antioxidant effect. BHA, BHT, Ethoxyquine and sitric acid right along with herbal origined natural antioxidants can be used either in order to slow down the oxidation due to the storage in egg yolk lipids.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4368
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
225295.pdf1.64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons