Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4338
Title: İmâm-ı Ya'kûb ve rivâyeti
Other Titles: Imam Yakup and his relating
Authors: Kaya, Remzi
Uludaş, İbrahim
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Kur'an
Rivayet
Kıraat
Tefsir
Tafseer
Quran
Relate
Recite
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uludaş, İ. (2008). İmâm-ı Ya'kûb ve rivâyeti. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tez, üç ana bölüm ve sonuçtan oluşmaktadır. Birinci bölümde kırâat ilmi ve tarihi hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde; İmâm-ı Ya’kûb’un hayatı, ilmî hayatı, hocaları, öğrencileri ve kırâatının özellikleri incelenmiş ve kırâatından örnekler verilmiştir. Üçüncü bölümde ise; İmâm-ı Ya’kûb’un kırâatının, Kur’ân-ı Kerim’in tefsirine etkisi incelenmiştir. Bu çalışmanın amacı; kaynaklarda dağınık bir şekilde yer alan İmâm-ı Ya’kûb hakkındaki bilgilerin derli toplu bir şekilde bir araya getirilmesi ve ileride bu konuyla ilgili yapılacak çalışmalara örnek bir kaynak olmasıdır. Ayrıca İmâm-ı Ya’kûb’un kırâatının özelliklerini ve Kur’ân-ı Kerim’in tefsirine olan etkilerini ortaya çıkarmaktır. Sonuç kısmında da, araştırmamızda vardığımız sonuçlar genel hatlarıyla zikredilmiştir. Çalışmada yararlandığımız kaynakların sıralanmasıyla da teze son verilmiştir.
The thesis is composed of three main parts and a result. In the part one, informations about of science of reciting Qur’an and its history are given. In the second part, Imam Yakûp’s life, science life, teachers, students and reciting are examined. Under the same part, examples of his reciting are given. In the third part, Yakup’s relating effects on Quran’s tafseer are examined. The aims of thesis, gathering together the informations about Imam Yakup which are in different sources, researching relating effects on Quran’s Tafseer and being source to another studies which will be done in the future. It is mentioned in the part result, the results which we reached in the study. We ended the study with listing of the sources that we used in the study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4338
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
221004.pdf865.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons