Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4324
Title: Yalakdere'nin (Yalova) biyolojik su kalitesinin epilitik diyatomelere dayalı değerlendirilmesi
Other Titles: Biological water quality assessment of Yalakdere (Yalova) based on epilithic diatoms
Authors: Karacaoğlu, Didem
Hasret, Sebile
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Epilitik diyatomeler
Biyolojik su kalitesi
Yalakdere
Epilithic diatoms
Biological water quality
Issue Date: 19-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Nadir, S. (2017). Yalakdere'nin (Yalova) biyolojik su kalitesinin epilitik diyatomelere dayalı değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma Yalova ili Altınova ilçesinde bulunan Yalakdere'nin epilitik diyatomeleri kullanılarak biyolojik su kalitesinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yalakdere'nin eski yıllarda Hersek Lagünü'yle bağlantılı olarak Marmara Denizi'ne döküldüğü ve daha sonra yatağı değiştiğinden batıya yöneldiği bilinmektedir. Günümüzde Yalakdere'den Hersek Lagünü'ne tekrar su taşınması planlandığından çalışma alanının su kalitesinin belirlenmesi önemlidir. Epilitik diyatome örnekleri Nisan 2013 - Mart 2014 tarihleri arasında on iki ay boyunca aylık olarak alınmış, aynı zamanda suyun bazı fiziksel ve kimyasal değişkenlerinin ölçümü yapılmıştır. Yalakdere'nin epilitik diyatome florasında 36 cinse ait toplam 86 taksonun tespit edildiği çalışmada Amphora pediculus (Kützing) Grunow, Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki ve Nitzschia inconspicua Grunow bolluk ve tekerrürleri bakımından en önemli taksonlar olmuşlardır. Çalışmada Yalakdere'nin biyolojik su kalitesini belirlemeye yönelik olarak epilitik diyatomelerin kullanıldığı on yedi metrik uygulanmıştır. Metriklerin birbirleriyle ve çevresel değişkenlerle olan korelasyon ilişkisine bakılmıştır. Metrikler çevresel değişkenlerin çoğunluğu ile ilişkili bulunmuştur. Su sıcaklığı, elektriksel iletkenlik, NH4-N ve Cl- metrikler ile en çok anlamlılık gösteren çevresel değişkenler olmuşlardır. Çevresel değişkenlerle en anlamlı ilişkiler gösteren metrikler ise tolerans metrikleri olmuştur. Çalışma sonucunda epilitik diyatomelerin su kalitesini belirlemede iyi birer indikatör oldukları ve Yalakdere'nin biyolojik su kalitesinin belirlenmesinde kullanılmalarının uygun olduğu sonucu ortaya konmuştur.
This study is aimed to determine the biological water quality of Yalakdere in Yalova province, using epilithic diatoms. It is known that Yalakdere had been driven to The Marmara Sea in the past years in connection with the Hersek Lagoon, and later moved to the west due to the change of bed. Nowadays it is important to determine to water quality of the study area since it is planned to carry water again from Yalakdere to Hersek Lagoon. The sampling of epilithic diatoms was done monthly for twelve months between 2013 April and 2014 May, and at the same time analyzed some physical and chemical variables of water. In this study in which a total of 86 taxa belonging to 36 genera were detected in the epilithic flora of Yalakdere, Amphora pediculus (Kützing) Grunow, Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki and Nitzschia inconspicua Grunow were identify the most important taxa in terms of abundance and repetition. In this study, seventeen metrics were calculated determine the biological water quality of Yalakdere using epilithic diatoms. The correlation between each metrics and environmental variables was determined. The metrics are related majority of environmental variables. Water temperature, electrical conductivity, NH4-N and Cl- show the most significant relationships with environmental variables with metrics. Tolerance metrics show the most meaningful relationships with environmental variables. As a result of the study, it is concluded that epilithic diatoms are good indicators to determine water quality and that it is appropriate to use Yalakdere in determination of biological water quality.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4324
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497187.pdf5.29 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons