Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4290
Title: Din ve ahlak eğitim-öğretiminde materyal kullanımı
Other Titles: Use of material in religious and moral education-teaching
Authors: Sağlam, İsmail
Öncü, Züleyha
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Din
Ahlak
Materyal
Teknoloji
Eğitim
Religion
Moral
Material
Technology
Education
Issue Date: 5-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öncü, Z. (2018). Din ve ahlak eğitim-öğretiminde materyal kullanımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslam eğitimi, tarih boyunca kendi özgün yapısıyla beraber ortaya çıkan yeni metot ve tekniklerinden de yararlanmayı ilke edinmiştir. Günümüzde de eğitim kuram, strateji, yöntem ve tekniklerinde hızlı değişimler yaşanmaktadır. Bununla beraber eğitimde materyal kullanımı gitgide ağırlığını hissettirmektedir. Bu tezde eğitim alanındaki yeni gelişmelerle beraber "Din ve Ahlak" eğitiminde materyal kullanımının nasıl olması gerekir sorusuna özgün örneklerle cevap aranmaktadır.
Islamic education has adopted the principle of utilizing new methods and techniques that have emerged along with its own unique structure throughout history. Today, rapid changes are taking place in educational theories, strategies, methods and techniques. However, the use of materials in education is becoming increasingly heavy. In this thesis, in addition to the new developments in the field of education, an answer is sought with original examples in order to ask how the use of material in "Religion and Morality" education should be.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4290
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
481443.pdf8.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons