Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4277
Title: Bursa Ovası yeraltısuyu sulamasında su kullanım etkinliğinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma
Other Titles: A Research on evaluation of water use efficiency in subsurface irrigation system of Bursa plain
Authors: Gündoğdu, Kemal Sulhi
Şahinler, Çimen Zehra
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Sulama şebekesi
Su dağıtım randımanı
Bitki deseni
Su uygulama randımanı
Irrigation network
Water-use efficiency
Crop pattern
Irrigation delivery performance
Issue Date: 6-May-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahinler, Ç. Z. (1999). Bursa Ovası yeraltısuyu sulamasında su kullanım etkinliğinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında/ su kullanım etkinliğinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada proje alanında, su kullanım etkinliği konusu altında tarla su uygulama randımanı belirlenmiş, DSİ yıllık verilerinden yararlanılarak sulama oranı ve bitki deseni incelenmiştir. Sonuç olarak; Bursa Ovası Yeraltısuyu Sulamasında, tarla su uygulama randımanlarının düşük olduğu belirlenmiş ve tarla su uygulama randımanının yükseltilmesi için önerilerde bulunulmuştur.
In this study, it is aimed to determine the water use efficiency in Bursa groundwater irrigation project area, field water application rate was determined as water use efficiency and irrigation rate and crop pattern were examined through the use of DSI (State Hydraulic Works) annual data. As a result, in Bursa groundwater irrigation project area, field water application rate was determined as insufficient and some recommendations were given to increase of field water application rate.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4277
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084883.pdf
  Until 2099-12-31
4.13 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons