Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4204
Title: BCL-2 proteininin apoptoz yolakları üzerine etkisinin incelenmesi
Other Titles: Effect of BCL-2 protein on apoptotic pathways
Authors: Ulukaya, Engin
Çolakoğulları, Mukaddes
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Biyokimya Anabilim Dalı.
Keywords: Apoptoz
Bcl-2
Ultraviole (UV)
α-keto isokaproik asit (KİKA)
Staurosporine (SSP)
Apoptosis
Ultraviolet (UV)
α-keto isocaproic asid (KICA)
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çolakoğulları, M. (2007). BCL-2 proteininin apoptoz yolakları üzerine etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Apoptoz, programlanmış hücre ölümü, organizmada fizyolojik süreçlerin yanı sıra çeşitli patolojilerin ortaya çıkışındaki mekanizmalarda da rol oynamaktadır. Apoptoz sürecindeki dengenin bozulması, hastalıkların ortaya çıkışını tetiklemektedir. Bu sürecin engellenmesinde Bcl-2 proteininin artan ekpresyonu önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada anti-apoptotik etkinliği bilinen Bcl-2 proteininin, Ultraviole (UV) irradyasyonu, α-keto isokaproik asit (KİKA) veya Staurosporine (SSP) ile indüklenen hücre ölümü sürecinde olası koruyucu etkinliğinin Bcl-2 proteinini aşırı eksprese eden Rat 1 fibroblastlar aracılığı ile incelenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmanın verilerine göre, UV-B irradyasyonu ile indüklenen Rat 1 fibroblastlarının ölümünde, Bcl-2 proteinin varlığı hücre ölümünden kısmen korumaktadır. UV-B’ye bağlı olan hücresel stres nedeniyle c-Jun N-terminal kinaz (JNK) enzimleri bifazik fosforilasyon ile aktive olmaktadır. Bcl-2’nin aşırı varlığı JNK’nin ikinci fosforilasyon dalgasında gecikmeye neden olmaktadır. D-JNK inhibitörünün kullanılması hücre yaşamı oranını arttırdığı gibi Bcl-2’nin kırılmasını da engellemiştir. Bu veriler, JNK ve Bcl-2 arasında dinamik bir etkileşim olduğuna işaret etmektedir. JNK enzimi, UV-B irradyasyonu sonucunda tetiklenen hücre ölümünde Bcl-2 fonksiyonunu düzenleyen üst yolakta yer alıyor görünmektedir. Ayrıca Bcl-2 proteini KİKA ve SSP ile indüklenen hücre ölümüne karşı Rat 1 fibroblastlarda kısmen koruyucu etki göstermiştir ve pan-kaspaz inhibitörü olan QVD’nin kullanımı hücre yaşam süresini uzatmıştır. Sonuçta bu çalışmadan elde ettiğimiz veriler, Bcl-2 proteininin UV irradyasyonu, KİKA ve SSP ile indüklenen Rat 1 fibroblast hücre ölümünde koruyucu etkili olduğunu desteklemektedir.
Apoptosis, programmed cell death, plays a role not only in physiological processes but also in pathological conditions. A shift in apoptotic processes triggers the development of some diseases. Bcl-2 protein has an important role in the inhibition of apoptosis. In this study, the possible anti-apoptotic effect of Bcl-2 on ultraviole (UV) irradiation, α-keto isocaproic acid (KICA) or staurosporine (SSP) induced cell death of Rat 1 fibroblasts has been elucidated. According to the results of this study, overexpression of Bcl-2 protein delayed UV-induced cell death. Following UV irradiation, we observed a biphasic activation of c-Jun N-terminal kinases (JNK) in both wild type and Bcl-2 overexpressing Rat-1 fibroblasts. Second phase was significantly delayed in Bcl-2 overexpressing fibroblasts that were more resistant to UV-induced cell death compared to wild type Rat-1 cells. The addition of a specific JNK inhibitory peptide to Rat-1 fibroblasts before UV irradiation not only increased survival but also decreased Bcl-2 cleaveage. Our data suggest that there is a dynamic interaction between Bcl-2 and JNK, and JNKs may also act as upstream regulators of Bcl-2 function. Overexpression of Bcl-2 protein also showed a protective effect on KICA- and SSP- induced cell death. Increased survival of Rat 1 fibroblasts with co-treatment of Q-VD, a pan-caspase inhibitor, during KICA and SSP induced cell death suggests that caspases are involved. In conclusion, overexpression of Bcl-2 protein showed a protective effect on UV-, KICA- and SSP-induced cell death.
URI: http://hdl.handle.net/11452/4204
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
195317.pdf6.85 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons