Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/4009
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorYılmaz, Güneş-
dc.contributor.authorKarlık, Sait Eser-
dc.date.accessioned2019-12-23T12:28:11Z-
dc.date.available2019-12-23T12:28:11Z-
dc.date.issued1999-08-09-
dc.identifier.citationKarlık, S. E. (1999). Yüksek hızlı yerel alan ağlarının tasarımı ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/4009-
dc.description.abstract1980'ler, hem üretime yönelik hem de üretim dışı uygulamalar için birleşik çevrelerde yerel alan ağlarının (LAN) ortaya çıkışına şahit olmuştur. Bu yıllarda LAN'lar, bilgi dağıtımı ve ofis yönetiminde yavaş yavaş merkezi bir rol oynamaya başlamıştır. LAN'ların bu geniş yayılımının arkasındaki itici güç, kişisel bilgisayarların, küçük bilgisayar sistemlerinin ve işistasyonlarının üremesidir. LAN yazılım ve donanım ücretlerinin düşmesiyle sayılan ve kapladıkları alanlar artmaya, kuruluşlarda çok daha önemli işlevler görmeye başlamışlardır. Zamanla LAN yönetiminin çok sayıda araç ve kaynak gerektirdiği anlaşılmıştır. Coğrafi olarak yakın ve uzak bölgelere kurulmuş LAN'ların biribirine bağlanması ihtiyacı çerçeve aktaran servisi (FRS), anahtarlamalı multimegabit veri servisi (SMDS), hücre aktarım servisi ve metropolitan alan ağlan (MAN) gibi tamamen yeni ağ teknolojileri ve servislerinin yükselişine imkan sağlamıştır. Sürekli artan kullanıcı istek ve ihtiyaçları LAN hızlarını ilk nesil Ethernet'ten (l-10Mbps) ikinci nesil fiber dağıtımlı veri arabirimi (FDDI) (100Mbps) ve şimdi de üçüncü nesil senkron optik ağ/asenkron transfer modu (SONET/ ATM) (Gbps mertebesi) hızlarına çıkarmıştır. Otoriteler, çoğul ortam uygulamalarının ortaya çıkışının LAN'lar için ikinci önemli dönüm noktası olduğu fikrindedir. Bilgi çağı olarak adlandırılan 2000 Ti yıllara girerken bu tezin amacı, yüksek hızlı yerel alan ağlarını büyüteç altına alarak tasarım kriterlerini, ağların biribirine göre üstün ve eksik yönlerini, ortak çalışabilme olanaklarını ve mevcut ya da gelecekteki olası kullanım alanlarını belirlemektir. Tezin ilk bölümü giriş bölümüdür. İkinci bölümde LAN tanımı, LAN'ların ortaya çıkış nedenleri, topoloji ve özelliklerine göre LAN tipleri ile yüksek hızlı LAN'lar hakkında genel bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde metropolitan alan ağlan incelenmiştir. Dördüncü bölüm LAN-LAN ve LAN- WAN arabağlantıları hakkındadır. Beşinci bölümde üçüncü nesil LAN'lar olan ATM LAN'lar ele alınmıştır. Altıncı bölümde LAN transmisyon ortamları kullanılan kablolar, hub'lar ve anahtarlar, alıcı-vericiler ve tekrarlayıcılar altbaşlıkları altında verilmiştir. Yedinci bölüm standartlar ve protokollerle ilgilidir. Sekizinci bölümde LAN'lar arasında çeşitli kriterlere göre karşılaştırmalar yapılmıştır. Dokuzuncu bölüm LAN uygulamalarına ayrılmıştır. Onuncu bölümdeyse araştırma sonuçları tartışılmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractThe 1980s saw the introduction of LANs in the corporate environment for both non- production and production applications. The local area network began to play a central role in information distribution and office functioning. The major factor driving the widespread introduction of the LAN has been the proliferation of personal computers, small computer systems and workstations. With the dropping price of LAN hardware and software, LANs have become more numerous and larger, and they have taken on more and more functions within the organization. Soon it was realized that management of the LAN required extensive tools and resources. The need to interconnect co-located and remotely located LANs has given rise to completely new network technologies and services such as frame relay service (FRS), switched multi-megabit data service (SMDS), cell relay service and metropolitan area network (MAN). The ever- increasing requirements and applications of users are pushing LAN speed up from first- generation Ethernet ranges (1-1 0Mbps) to second-generation fiber distributed data interface (FDDI) ranges (100Mbps) and now to third-generation synchronous optical network/asynchronous transfer mode (SONET/ATM) ranges (Gb/s range). Many vendors see the emergence of multimedia applications as the next major turning point for LANs. Facing 2000s called the 'Information Age', the aim of this thesis is to explore high-speed local area networks by determining design criteria, advantages and disadvantages of each network type against the other choices, interoperability subjects and present or probable future application fields. The first chapter is the introduction chapter. LAN definition, needs for LAN proliferation and general information about LAN types and high speed LANs are given in the second chapter. Third chapter is the one where metropolitan area networks are explored. Fourth chapter is about LAN-LAN and LAN-WAN interconnections. The third-generation LANs called ATM LANs are dealt with in the fifth chapter. LAN transmission media are covered under the subheadings of cables, hubs and switches, transceivers and repeaters in the sixth chapter. The seventh chapter is about standards and protocols. High-speed LANs are compared according to various criteria in the eighth chapter. Ninth chapter is about high-speed LAN applications. Finally, tenth chapter is the discussion chapter of the research results.en_US
dc.format.extentXVIII, 210 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectATM ağlarıtr_TR
dc.subjectEthernettr_TR
dc.subjectATM networksen_US
dc.subjectYerel alan ağlarıtr_TR
dc.subjectFDDItr_TR
dc.subjectLocal area networksen_US
dc.titleYüksek hızlı yerel alan ağlarının tasarımı ve uygulamalarıtr_TR
dc.title.alternativeDesign and applications of high-speed local area networksen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084860.pdf
  Until 2099-12-31
12.07 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons