Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3992
Başlık: İstatistiksel grafikler ve görsel algılama öncelikleri (bir uygulama denemesi)
Diğer Başlıklar: Statistical graphs and visual perception priorities (an application trial)
Yazarlar: Serper, Özer
Acar, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Anahtar kelimeler: Algı
Perception
Grafikler
Graphics
Görsel algılama
Visual perception
İstatistiksel grafikler
Statistical graphics
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Acar, F. (1993). İstatistiksel grafikler ve görsel algılama öncelikleri (bir uygulama denemesi). Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3992
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
026172.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.81 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons