Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3974
Title: Gaz atomizasyon yöntemi ile hızlı katılaştırılmış kalay - %15 kurşun tozu üretiminin deneysel ve matematik modellemesi
Other Titles: Experimental and mathematical modeling of rapid solidified tin - 15% lead powder production by gas atomization
Authors: Yavuz, Nurettin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Gaz atomizasyonu
Hızlı katılaştırma
Kalay
Kurşun
Gas atomization
Rapid solidification
Tin
Lead
Issue Date: 1987
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavuz, N. (1987). Gaz atomizasyon yöntemi ile hızlı katılaştırılmış kalay - %15 kurşun tozu üretiminin deneysel ve matematik modellemesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada gaz atomizasyonu yöntemiyle metal tozları üretimine etki eden temel parametreler ve bu parametrelerin elde edilen toz özelliklerine etkileri incelenmiştir. Gaz atomizasyonunun matematik modelleme çalışmaları esas alınarak bir gaz atomizörü konstrüksiyon ve imalatı gerçekleşti rilmiş ve atomizasyon parametrelerinin (metal parçalama gaz hızı, metal jet hızı ve aşırı ısıtma) değiştirilmesiyle, seçilen bir alaşımın (Sn-%15 Pb ) hızlı katılaştırılmış tozları üretilmiştir. Seçilen atomizasyon parametrelerine bağlı olarak elde edilen toz özellikleri incelenmiştir. Ayrıca üretilen tozlardan sabit basınçta çekme numuneleri preslenerek belirli şartlarda (basınç, sıcaklık ve zaman sabit) elde edilen sinter metal numunelerin mekanik ve elektriksel özelliklerinin toz üretim şartlarına ve elde edilen toz özelliklerine bağımlılığı izlenmiştir. Bulunan bu sonuçlar ayrıca konvensiyonel yön temlerle elde edilen tozların karakteristikleri ve sinter mamulleri sonuç özellikleri bakımından mukayese edilmiş ve hız- (lı katılaştırılarak elde edilen atomize tozların sinter malzeme özelliklerini olumlu yönde etkiledikleri görülmüştür.
In this study, main parameters effecting on pro duction of metal po ders by the method of gas atomization and the effect of obtained po der properties of the parameters are examined. As taking base studies of mathematical modelling on gas atomization, construction of gas atomizor is done and changing parameters of atomization including gas velocity of metal crushing, velocity, gas velocity and superheating of metal jet, rapid solidification po ders oh selected alloy (Sn-%15 Pb) has been produced. Depending on s-elected atomization parameters, obtained po der specifications have been examined. Furthermore, hile tensile specimen of produced po ders at constand pressure is compressed, at constant conditions (pressure, temparature and time) mechanical and electrical properties of specimens obta ined sinter metal is observed dependency of po der production conditions and achieved po der properties. These results have been compared ith the po der characteristics obtained ith the conventional methods and result properties of sinter manufactures and it is observed that achieved atomize po ders by rapid solidification have affected positively on sinter material properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3974
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000140.pdf
  Until 2099-12-31
11.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons