Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3925
Title: 1.2080 (X210Cr12), 1.7225 (42CrMo4) ve Ck45 çeliklerinin yorulma dayanımı açısından optimum ısıl işlem parametrelerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of optimum heat treating parameters of steels of 1.2080 (X210Cr12), 1.7225 (42CrMo4) and Ck45 regarding to fatigue strength
Authors: Demirci, A. Halim
Başuslu, Okan
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Yorulma
Yorulma ömrü
Yorulma dayanımı
Metallerde yorulma
Yorulma deneyleri
Fatigue
Fatigue life
Fatigue strength
Material fatigue
Fatigue tests
Issue Date: 20-Apr-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baluslu, O. (1999). 1.2080 (X210Cr12), 1.7225 (42CrMo4) ve Ck45 çeliklerinin yorulma dayanımı açısından optimum ısıl işlem parametrelerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Mühendislik malzemeleri genellikle kullanım esnasında tekrarlanan gerilmeler ve titreşimler altında çalışmaktadırlar. Malzemelerde tekrarlanan gerilmeler ve titreşimlerin meydana getirdiği ve belirli bir sayıda yüklemeden sonra oluşan çatlak veya kırılma ile sonuçlanan işleme yorulma denir. Yorulma olayında malzemenin bir süre sonra gevrek ve önceden habersiz olarak kırılması ekonomik kayıplarla birlikte can kaybına da yol açmaktadır. Bu nedenle makine elemanlarının tasarım aşamasında yorulma mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada 1.2080, 1.7225 ve Ck45 çeliklerinin yorulma dayanımı açısından optimum ısıl işlem parametreleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için malzemeler sırasıyla normalizasyon, sertleştirme ve temperleme işlemlerine tabi tutulmuş ve çeşitli yükleme değerlerinde yorulma ömürleri araştırılmıştır. Ayrıca mukayese bakımından 1.2080 çeliğinin numuneleri horlanarak aynı parametreler altında deneye tabi tutulmuşlardır.
Engineering materials usually function under repeating stresses and vibrations. The mechanical failure appearing because of repeating stresses and vibrations, and resulting with a crack fracture after a certain number of loadings, is called fatigue. Fatigue can cause brittle fracture and is difficult to notice before the fracture, that is why it can give economical damages and cause death. So, it must be considered during the design of the mechanical components. In this study the purpose is to determine the optimum heat treating parameters for the 1.2080, 1.7225 and Ck45 steels according to the fatigue lives. These metarials have been normalized, hardened and tempered respectively and their fatigue lives have been searched under different loads. In addition, the specimens of 1.2080 steel have been boronized and the test has been applied to these specimens under the same parameters.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3925
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084837.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons