Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3922
Title: Bursa ovası yeraltı sulamasında işletme sorunları ve çözüm yolları
Other Titles: Operational problems and its solutions of Bursa plains subsurface irrigation
Authors: Yazgan, Senih
Çiçek, Tülay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: Sulama
Yer altı sulaması
İşletme sorunları
Irrigation
Subsurface irrigation
Management problems
İzleme ve değerlendirme
Monitoring and evaluation
Issue Date: 7-May-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çiçek, T. (1999). Bursa ovası yeraltı sulamasında işletme sorunları ve çözüm yolları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada; Bursa Ovası Yeraltı Sulamasına ilişkin izleme ve değerlendirme kavramı ve yönetimi, ülkemiz koşullarında bir sulama projesinin işletme aşamasında izlenmesi ve değerlendirilmesine yönelik göstergeler, konu ile ilgili kaynaklar kapsamında ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma kapsamında; su temini, bitki su tüketimi, su dağıtım performansı, bakım onarım çalışmaları, sulama oranı, projenin ekonomik analizi ve sosyal durum incelenmiştir.
In this study, management problems of subsurface irrigation of Bursa Plain and monitoring and evaluation indicators at operational stage of project were tried to find out by means of related literature: Water supply, crop water requirement, water delivery performance, maintenance and rehabilitation works, irrigation ratio, project economical analyses and social situation were investigated in this study context.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3922
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084845.pdf
  Until 2099-12-31
2.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons