Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3920
Title: Değişik eğim açılı dairesel yüzey alanlarında oluşan basınç kuvvetlerinin deneysel ve nümerik olarak incelenmesi
Other Titles: Investigation of pressure forces at the various slope angled circular area, have been determined experimentally and numerically
Authors: Ülkü, Sedat
Barış, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Pressure distribution
Gerilme dağılımı
Stress distribution
Hidrostatik
Basınç dağılımı
Hydrostatics
Sürtünme katsayısı
Vanalar
Friction coefficient
Valves
Issue Date: 1-Oct-1999
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Barış, M. (1999). Değişik eğim açılı dairesel yüzey alanlarında oluşan basınç kuvvetlerinin deneysel ve nümerik olarak incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Sunulan bu çalışmada, değişik eğim açılı dairesel yüzey alanlarında oluşan basınç kuvvetleri, deneysel ve nümerik olarak tespit edilmiştir. Basınç kuvvetleri ve bu dinamik kuvvetlerden kaynaklanan döndürme momentleri, belirli Reynolds sayılarında ve çeşitli eğim.açılarında, klape üzerine açılmış olan hidrostatik basınç deliklerinden, bası>ıçölçümleri alınarak bulunmuştur. Deneysel ve nümerik veriler, karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
In this present study, pressure forces at the various slope angled circular area, have been determined experimentally and numerically. Pressure forces and torques arised from these dynamic forces, have been defined by measuring pressure at the various Reynolds numbers and at the various slope angles, on hydrostatic pressure holes which have been opened on the disc. Experimental and numerical data, have been evaluated by comparing.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3920
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
084836.pdf
  Until 2099-12-31
4.63 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons