Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3860
Title: Kopenhag Okulu bağlamında Suriyelilerin Türkiye'ye etkileri
Other Titles: The impact of Syrians on Turkey in the context of Copenhagen School
Authors: Pirinççi, Ferhat
Çolak, Ferhan Serkut
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı/Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı.
Keywords: Göç
Güvenlik
Mülteci
Geçici koruma
Kopenhag Okulu
Migration
Security
Refugee
Temporary protecion
Copenhagen School
Issue Date: 19-Jul-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çolak, F. S. (2017). Kopenhag Okulu bağlamında Suriyelilerin Türkiye'ye etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Suriye'de Mart 2011'de başlayan sivil halk ayaklanmasının kısa süre içerisinde bir iç savaşa dönüşmesi sonucunda UNHCR'ın yetki alanındaki, son çeyrek yüzyılda yaşanan en büyük mülteci krizi ortaya çıkmıştır. Suriyeli mülteciler meselesi insani boyutunun yanı sıra hem geleneksel askeri güvenlik hem de genişletilmiş güvenlik bağlamında önemli etkileri beraberinde getirmektedir. Mültecilerin ev sahibi ülkelerde ortaya çıkardığı sonuçlar bölge ülkelerinin ve Avrupa'nın güvenliğini yakından ilgilendirmektedir. 2017 yılı itibarıyla en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumunda olan Türkiye söz konusu etkilere tüm boyutlarıyla şahit olmaktadır. Bu çalışma Kopenhag Okulu'nun genişletilmiş ve derinleştirilmiş güvenlik anlayışı çerçevesinde Suriyelilerin Türkiye'ye etkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır.
The Syrian uprising, which began in March 2011 and turned into a civil war in a short period of time, caused the largest refugee crisis of the last quarter-century under the UNHCR mandate. Besides the humanitarian dimension of the issue, it brought about crucial impacts in the context of 'widened security' as well as traditional-military security. The impacts of refugees in host countries raised prominent concerns for both neighboring states and the Europe. Turkey, as the largest refugee hosting country worldwide by the year 2017, witnesses these impacts thoroughly. The aim of this thesis is to analyze the impacts of Syrians on Turkey with the widened and deepened security approach provided by the Copenhagen School.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3860
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
487333.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons