Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3836
Title: Analitik yalınkat fonksiyonların q diferansiyel operatörü kullanılarak tanımlanan bazı alt sınıfları
Other Titles: Some subclasses of analytic univalent functions defined by q derivative operator
Authors: Tokgöz, Sibel Yalçın
Karahüseyin, Zeliha
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Analitik fonksiyon
Yalınkat fonksiyon
Diferansiyel operatör
Analytic function
Univalent function
Differential operator
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karahüseyin, Z. (2017). Analitik yalınkat fonksiyonların q diferansiyel operatörü kullanılarak tanımlanan bazı alt sınıfları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; tezin ilerleyen kısımlarında kullanılacak olan bazı tanım ve teoremler verilmiştir. Ayrıca bu bölümde q-kalkülüs ve q-türeve ait bazı özellikler verilmiştir. İkinci bölümde; U açık birim diskinde normalize edilmiş analitik ve yalınkat fonksiyonların oluşturduğu S sınıfı ve reel kısmı pozitif fonksiyonların oluşturduğu P sınıfının temel özellikleri verilmiştir. Üçüncü bölümde; Analitik, yalınkat fonksiyonların q-diferansiyel operatörü kullanılarak bazı özel alt sınıfları tanımlanmış ve bu sınıfların katsayı sınırları araştırılmıştır. Ayrıca bu sınıflara ait teoremler incelenmiştir. Dördüncü bölümde; elde edilen tüm sonuçlar değerlendirilmiştir.
This thesis consist of four chapters. In the first chapter; some definitions and theorems about analytic functions which will be used later are introduced. Furthermore, some properties related to q-calculus and q-derivative are given. In the second chapter; basic properties related to the classes analytic and univalent functions in U are given. In the third chapter; the some special subclasses of analytic univalent functions defined by q-derivative operator are worked and coefficient estimates are given for functions in these classes. In addition, theorems for these classes were examined. In the fourth chapter; all obtained results are discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3836
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
497166.pdf14.46 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons