Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3723
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKaya, Ali-
dc.contributor.authorŞen, Cemalettin-
dc.date.accessioned2019-12-20T06:44:04Z-
dc.date.available2019-12-20T06:44:04Z-
dc.date.issued2009-10-26-
dc.identifier.citationŞen, C. (2009). İslâm Hukukunda bilincin hak ve sorumluluklara etkisi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/3723-
dc.description.abstractPsikolojinin ve felsefenin temel kavramlarından birisi olan bilinç, genellikle insanın kendisinin ve çevresinin farkında olması seklinde tanımlanmaktadır. Bilinç kavramının çıkıs noktası psikoloji ve felsefedir. Bununla beraber, bilincin hukuk ilminde de önemli bir yeri vardır. slâm hukukunda sıkça kullanılan akıl, temyiz gücü ve irade gibi önemli kavramlar bilinçle yakından iliskilidir. Ayrıca uyku, rüya, hipnoz, baygınlık ve sarhosluk gibi hukukî açıdan önemli sonuçlar doguran pek çok kavram aslında bilincin degisik birer görünümünden ibarettir. Bilincin tam veya bozuk olmasının yanı sıra haram ya da helâl yolla bozulmus olmasının da önemli fıkhî etkileri vardır.tr_TR
dc.description.abstractConsciousness, one of the main conceptions of psychology and philosophy, is usually defined as awaring of himself/herself and his/her environment. Its starting point is psychology and philosophy. However, it has a great part in jurisprudence. The fundemental conceptions frequently utilized by Islamic law such as reason, discrimination, and will are closely related to the term consciousness. Actually, many terms such as sleep, dream, hypnosis, faintness and drunkenness that sometimes lead to the juristic conclusions, are the different images of the consciousness. Basides having a sound or unsound consciousness, the corruption of consciousness by lawful (religiously legal) and unlawful ways can produce some juristic consequences.en_US
dc.format.extentX, 276 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBilinçtr_TR
dc.subjectHaktr_TR
dc.subjectSorumluluktr_TR
dc.subjectRüyatr_TR
dc.subjectAkıltr_TR
dc.subjectTemyiz gücütr_TR
dc.subjectİradetr_TR
dc.subjectHipnoztr_TR
dc.subjectConsciousnessen_US
dc.subjectRighten_US
dc.subjectResponsibilityen_US
dc.subjectDreamen_US
dc.subjectReasonen_US
dc.subjectDiscriminationen_US
dc.subjectWillen_US
dc.subjectHypnosisen_US
dc.titleİslâm Hukukunda bilincin hak ve sorumluluklara etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe effect of the consciousness on the rights and the responsibilities in Islamic Lawen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
240871.pdf2.1 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons