Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3705
Title: Şekil analizinde ince levha yöntemi ve uygulaması
Other Titles: Thin plate spline in shape analysis and its application
Authors: Güney, İbrahim
Aslan, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Şekil
Şekil analizi
Procrustes analizi
Ana bileşenler analizi
Deformasyon
Şekil değişkenliği
İnce levha yöntemi
Shape
Shape analysis
Procrustes analysis
Principal component analysis
Deformation
Shape variability
Thin plate spline
Issue Date: 20-Jul-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aslan, E. (2007). Şekil analizinde ince levha yöntemi ve uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tezde; şekil kavramı tanımlanmış ve şekil analizinde procrustes analizi, ana bileşenler analizi ve özellikle ince levha yöntemi ele alınmıştır. Bir nesnenin şeklinin tanımlanması procrustes analizi ile gerçekleşirken şeklin değişkenliğinin yorumu ana bileşenler analizi ile elde edilmektedir. Bir şekilden diğer bir şekle dönüşümler geniş ölçekli ve küçük ölçekli deformasyonları içerir. İnce levha yöntemi şekil deformasyonunun ayrışımını vererek şekil değişikliğinin yorumlanmasını sağlar. Yöntemin bir uygulaması olarak, 80 adet denekten hem sağ el hem de sol el ile Bursa ilinin harflerinin büyük harflerle yazılması istenmiştir ve her bir harfin şekli ince levha yönteminin bileşenleri ile incelenmiştir.
In this thesis; the definition of shape is given and procrustes analysis, principal component analysis and particularly thin plate spline method are considered in shape analysis. A thin plate spline transformation from one shape to another will involve some large scale deformations and some small scale deformations. It serves the decomposition of deformation and the interpretation of shape change. As an application of method, we asked 80 people to write the characters of BURSA with their both hands and we analyzed all of the characters with components of thin plate spline.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3705
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202342.pdf1.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons