Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3701
Title: Değişen uluslararası güvenlik sistemi bağlamında Yugoslavya'nın dağılması ve Kosova'nın nihai statüsü sorunu
Other Titles: The disintergration of Yugoslavia and Kosovo final status issue in context with changes in international security
Authors: Arı, Tayyar
Gjejlani, Erleta
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Sistem
Uluslararası sistem
Uluslararası güvenlik
Yugoslavya
Kosova
Soğuk savaş
System
International system
International security
Yugoslavia
Kosovo
Cold war
Issue Date: 6-Jun-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gjejlani, E. (2007). Değişen uluslararası güvenlik sistemi bağlamında Yugoslavya'nın dağılması ve Kosova'nın nihai statüsü sorunu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Soğuk Savaşın bitmesi ve çift kutuplu yapının dağılmasısosyalist sisteme bağlıbirçok ülkeyi krize sürüklemiştir. Bazıdevletler bu süreci daha hafif olumsuzluklarla atlatırken, SSCB gibi bazıülkeler yıkılmış, Yugoslavya ise İç Savaşa sürüklenerek parçalanmıştır. Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti'nin dağılmasından sonra, bu devleti oluşturan tüm cumhuriyetler bağımsızlıklarınıkazanarak AB ve NATO'ya üye olma yolunda ilerlerken, Sırbistan'a bağlıolan Kosova özerk bölgesi ise 1999 yılında yaşanan etnik çatışmadan ve NATO'nun müdahalesinden sonra hala çözümlenmemişbir sorun olarak uluslararasıgündemdeki yerini korumaktadır. Bu tez çalışmasının amacı, Yugoslavya'nın tarihsel süreç içerisinde nasıl parçalandığınıve bu bağlamda Kosova'nın nihai statüsü sorununu açıklamaktan ziyade, tüm bu sorunları uluslararasıgüvenlik sitemindeki değişikliklere ele alarak analiz etmek ve değerlendirmektir. Ayrıca, oluşan yeni uluslararası sistem ve güvenlik bağlamında, Kosova sorunu ele alınarak, Kosova'ya verilecek bağımsızlığın kaçınılmaz bir karar olduğu sonucuna varılmıştır.
Together with the end of the Cold War and disperse of bipolar structure, many of the countries devoted to Socialist systems were drag into crises. Some of these countries passed this process with little negativity; some of them as USSR is, were disintegrated, while Yugoslavia faced the interior war. After the disintegration of Yugoslavia, the republics that were the part of the Federation earned their independence and are in way to be members of EU and NATO. Kosovo as the autonomous part of Serbia, still after the ethnic fight and NATO intervention in 1999 is staying as unsolved problem. The aim of this thesis is to analyze the disintegration of Yugoslavia and Kosovo status issue in relation with the changes in international security system. This thesis will also analyze Kosovo problem in context of newly formed international and security system and will come up with the conclusion that the independence for Kosovo is the most suitable way to solve this problem and that this foresight can not be avoided.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3701
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
210161.pdf1.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons