Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3680
Title: Alt manifoldlarda transversallik şartı ve kesişim teorisi
Other Titles: Transversaliti and intersection in submanifolds
Authors: Ezentaş, Rıdvan
Tezgör, Özge
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Alt manifoldlar
C°° diferansiyellenebilirlik
Manifoldlar
Kesişim sayısı
Transversallik
Yönlendirilebilir manifold
Submanifolds
Smooth map
Manifolds
Intersection numbers
Transversality
Orientable manifold
Issue Date: 10-Jun-2004
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tezgör, Ö. (2004). Alt manifoldlarda transversallik şartı ve kesişim teorisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Üç bölümden oluşan bu çalışmada C00 diferansiyellenebilir manifold teorisi, alt manifoldlar ve sınırlı manifoldlar üzerinde transversallik şartı ve kesişim teorisi konulan incelenmiştir. Birinci bölümde alt manifoldlarda transversallik şartı ve kesişim teorisi ile ilgili alt yapı oluşturacak bilgiler sunulmuştur. Çalışmanın ikinci bölümünde alt manifoldlarda transversallik şartı, sınırlı manifoldlar ve sınırlı manifoldlar üzerinde transversallik şartı kavramları ele alınmıştır. Üçüncü bölümde ise kesişim teorisi, yönlendirilebilirlik ve yönlendirilmiş manifoldlar için kesişim teorisi kavramları ifade edilmiştir.
This consisit of three sections. We consider smooth map and manifold theory, transversality in submanifolds and bounded manifolds, and intersection theory in this thesis. In the first section we give some basic topics which needs for transversality in submanifolds and intersection theory. In the second section, we consider transversality in submanifolds, bounded manifolds and transversality in bounded manifolds. In the third section, we consider intersection theory, orientable manifolds and oriented intersection theory.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3680
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
154072.pdf
  Until 2099-12-31
4.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons