Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3659
Title: D2 çeliğinden üretilmiş ve değişik şartarda plazma nitrürlenmiş zımbaların aşınma davranışının incelenmesi
Other Titles: The resarch of the stamps, that are produced from D2 steel and plasma nitrided in diffrirent conditions, wearing behaviour
Authors: Bayram, Ali
Saraçoğlu, Murat Hayri
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Plazma nitrürleme
Triboloji
Takım çeliği
Plasma nitriding
Tribologie
Tool steels
Issue Date: 2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Saraçoğlu, M. H. (2007). D2 çeliğinden üretilmiş ve değişik şartarda plazma nitrürlenmiş zımbaların aşınma davranışının incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Plazma ile yüzey işlemleriyle malzemenin yüzey ve yüzeye yakın bölgelerinin yapısal özellikleri değiştirilerek aşınma, korozyon direnci ve yorulma mukavemeti artırılır. Plazma nitrürasyonu ile yüzeyi sertleştirilen D2 çeliğinin kuru sürtünmeli şartlarda aşınma deneyi yapılmıştır. Plazma nitrürasyon işleminde, süre ve basınç işlem değişkenleri olarak kullanılmıştır. Plazma nirürasyonu ile aşınma dayanımında önemli artışlar elde edilmiştir. Aşınma dayanımı ile sertlik arasında bir ilişki belirlenememiştir.
The surface treatments with plasma improve the wear, corosion resistance and fatigue strength by change properties of surface and near-surface region of material. Dry sliding wear tests were carried out on a plasma nitrided steel. Plazma nitriding process variables included time and pressure. It was found that the wear resistance improved considerably after the plazma nitriding process. No correlation could be detected between the wear resistance and hardness.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3659
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202334.pdf3.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons