Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3654
Title: Absorbsiyonlu ısı yükselticileri ve sanayiye uygulanması
Other Titles: Absorption heat transformers and application to industry
Authors: Horoz, İlhami
Kurt, Bener
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Absorbsiyonlu ısı yükselticileri
Absorbsiyon
Sanayi uygulamaları
Libr-su
Absorption heat transformer
Absorption
Industrial applications
Libr-water
Issue Date: 26-Jun-2007
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kurt, B. (2007). Absorbsiyonlu ısı yükselticileri ve sanayiye uygulanması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalısmada, endüstrideki atık ısıların sisteme tekrar kazandırılmasında kullanılabilecek olan absorbsiyonlu ısı yükselticisi uygulaması incelenmistir. Klasik ısı geri kazanım sistemlerinde faydalanabilecek ısının sıcaklıgı, atık ısı sıcaklıgı ile sınırlıdır. Absorbsiyonlu ısı yükselticisi ile atık ısı kaynagı sıcaklıgının üzerindeki sıcaklıklarda, faydalanılabilir enerji üretilebilmektedir. Çalısma kapsamında öncelikle absorbsiyonlu ısı yükselticisinin çalısma mantıgının anlasılması için sogutma sistemlerinden baslayarak temel absorbsiyon mantıgı açıklanmıstır. Absorbsiyonlu ısı yükseltici sistemi için termodinamik analiz yapıldıktan sonra, Küçükçalık Tekstil kojenerasyon tesisi gömlek sogutma suyundaki fazla ısıdan faydalanarak kızgın su üretme amaçlı standart tipte eriyik esanjörü kullanılan absorbsiyonlu ısı yükselticisi uygulaması incelenmistir. Dizayn ve hesaplamalar için bilgisayarda basit bir program hazırlanıp hesaplamalar bu program vasıtasıyla yapılmıstır. Böylece parametre degisikliklerinin sistem üzerindeki etkisi öngörülmeye çalısılmıstır. Aynı sistem üzerinde parametrelerin degisimi incelenmistir. Bu incelemenin sonuçları dogrultusunda sistem üzerinde verim artısı ve geri kazanılan ısı miktarını arttıran degisiklikler irdelenmistir. Yapılan degisikliklerde hedef, absorbsiyonlu ısı yükselticisi COP'sini yükseltmek yerine, sistem geri kazanım miktarını arttırmak olmustur. Dolayısı ile yapılan degisiklikler absorbsiyonlu ısı yükselticisi COP degerindeki olumlu artısın sistem geri kazanımına her zaman pozitif katkısı olmayacagı tespit edilmis olup, geri kazanılan ısı miktarını arttırmaya yönelik farklı uygulamalar ile daha çok ısının geri kazanılabilecegi saptanmıstır.
In this study, applications of absorption heat transformer researched for recovering waste heat at industrial processes. At classical heat recovery systems, recovered heat temperature is limited by waste heat temperature. By using heat transformer system, it?s possible to produce useful energy which the temperature of useful energy is higher than waste heat resource. In the beginning of the study, it has been started from cooling system principle for comprehending the basic principle of absorbtion. After analyising thermodynamical model of absorption heat transformer , it has been researched to produce super heated water theoretically by waste heat from cooling water of co-generation, which has planted at Küçükçalık Tekstil in Bursa, Turkey , by using standard solution heat exchanger used absorption heat transformer. A simple computer program written for design and calculation. Thus, the effects of variable parameters have been tried to foresight. Changing of parameters have been researched at the system. By the results of this research, the changes which effects to increase the efficiency and recovered heat have been studied. The target of changes has been done to increase recovered heat, not for COP of absorption heat transformer. Consequently, it has determined that the positive changes at COP don?t show the increasing of recovered heat. It is possible that to recover more energy by different absorption heat transformer applications.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3654
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
202330.pdf2.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons