Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3622
Title: Türk-Rus güvenlik ilişkilerinde bir rekabet ve işbirliği alanı olarak Karadeniz
Other Titles: Black Sea as a competition and cooperation area in Turkish-Russian security relations
Authors: Kaya, Sezgin
Bayrak, Serhat
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Karadeniz
Black Sea
Dış politika
Güvenlik
Türkiye
Rusya
İşbirliği
Foreign policy
Security
Turkey
Russia
Cooperation
Issue Date: 20-Aug-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayrak, S. (2019). Türk-Rus güvenlik ilişkilerinde bir rekabet ve işbirliği alanı olarak Karadeniz. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Türk – Rus Güvenlik İlişkilerinde Bir Rekabet ve İşbirliği Alanı Olarak Karadeniz Karadeniz, Soğuk Savaş’ın sona ermesinin ardından küresel ve bölgesel aktörlerin önem verdiği bir alan olmuştur. Yaşanan siyasi gerginlikler ve çatışmaların gölgesinde, istikrarsızlığa yol açabilecek gelişmelere karşı devletlerin bir araya gelerek güvenlik ve işbirliği ortamı yaratılmasına önem verilmiştir. Rusya- Gürcistan Savaşı ve Rusya ile Ukrayna arasında krize neden olan gelişmeler sonucunda yaşanan kırılmalar devletler arasında olası çatışma ihtimalini gözler önüne sermiştir. Bu durum Karadeniz’in barış, güven ve istikrarına yönelik belirsizliği önlemede işbirliği fırsatlarına daha fazla önem verilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Karadeniz’in önemli aktörlerinden arasında yer alan Türkiye ve Rusya’nın ilişkileri havzada yaşanan gelişmelerden etkilenmesine rağmen 2000’lerden itibaren siyasi ve ekonomik alanlarda birlikte hareket ederek işbirliğinin geliştirilmesine önem verilmiştir. Bu çalışmada Karadeniz Havzası’nda yaşanan gelişmeler ışığında Türkiye ve Rusya’nın güvenlik ilişkilerine olan etkisi incelenmiştir. Havzadaki artan istikrarsızlığa karşı Türkiye ve Rusya ilişkilerinde mutlak kazançlarını ön planda tutarak geliştirilen işbirliğiyle birlikte havza güvenliğinin sağlanabileceği önerilmiştir. Bu durumun hem Türkiye hem de Rusya’nın ilişkilerinde işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesine imkân sağlayabileceği düşünülmektedir.
After the end of the Cold War, the Black Sea has become an area of importance for global and regional actors. In the shadow of lived political tensions and conflicts, it was given importance to creating an atmosphere of security and cooperation of get together by states against the developments that could lead to instability. The breaks of encountered of as a results of the war of between Russia and Georgia and the crisis of between Russia and Ukraine has revealed the possibility of conflict between states. This case has led to the need for greater emphasis on cooperation opportunities in preventing uncertainty about the peace, security and stability of the Black Sea. The relationships between Turkey and Russia which are one of the important actors in the Black Sea affected by the developments in the basin although it has been given importance to develop cooperation by acting together in political and economic fields since the 2000s. In this study were examined in the light of developments in the Black Sea Basin with its effects on Turkey and Russia's security relations. It has been proposed that basin security can be obtained by keeping in forefront the absolute gains in relations of Turkey and Russia against the growing instability in the basin. This situation is thought that it could be enable evaluation of cooperation opportunities for in the relationships between both Turkey and Russia.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3622
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
serhat_bayrak_tez.pdf.pdf1.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons