Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3567
Başlık: Fahreddin Razi'nin tefsirinde iman ve küfür kavramları
Diğer Başlıklar: Faith and blasphemy concepts in Fahreddin Razi's commentary
Yazarlar: Çetin, Abdurrahman
Nurmuhammedov, Annaoraz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Din
Razi
Küfür
Tefsir
Tefsir-i kebir
İman
Religion
Swearword
Commentary
Faith
Yayın Tarihi: 2001
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Nurmuhammedov, A. (2001). Fahreddin Razi'nin tefsirinde iman ve küfür kavramları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3567
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
109045.pdf
  A kadar 2099-12-31
8.65 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons