Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3351
Title: E n de fokal eğriler ve fokal yüzeylerin bir karakterizasyonu
Other Titles: Focal curves and focal surfaces in E n
Authors: Arslan, Kadri
Özdemir, Burcum
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Matematik
Mathematics
Issue Date: 31-Mar-2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, B. (2008). E n de fokal eğriler ve fokal yüzeylerin bir karakterizasyonu. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmanın amacı E n deki fokal eğriler ve yüzeylerin bir sınıflandırmasını vermektir. Bu tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm giriş bölümüdür. İkinci bölümde temel tanım ve kavramlar tanıtılmıştır. Üçüncü ve dördüncü bölüm orijinal sonuçlar içermektedir. Üçüncü bölümde E n deki fokal eğriler ve bunların bir karakterizasyonu verilmiştir. Son bölümde E 3 fokal yüzeyler ve bunların bir karakterizasyonu ele alınmıştır.
The object of this thesis is to give a classification of focal curves and surfaces in E n. This thesis has four chapters.The chapter I is an introduction. The chapter II consists of some basic definitions which we will used in other chapters. The chapter III and Chapter IV contain original work. In chapter III we have considered the focal curves in E n . In the final chapter the focal surfaces has been studied in E 3.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3351
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
255195.pdf3.38 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons