Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/3288
Başlık: Bosna-Hersek'te tefsir çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi örneği
Diğer Başlıklar: Tafseer studies in Bosnia & Hercegovina and the case of Husayn Jozo
Yazarlar: Kaya, Remzi
Kajkus, Hanifed
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Hüseyin Cozo
Tefsir
Meal
Husayn Jozo
Tafseer
Narration
Yayın Tarihi: 14-Eyl-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kajkus, H. (2012). Bosna-Hersek'te tefsir çalışmaları ve Hüseyin Cozo Efendi örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: XX. asır Balkan müfessirlerinden olan Hüseyin ef. Cozo Balkan'da İslam modernizmin temsilcilerinden biridir. Bu çalışmada onun tefsirciliği ve tefsiri ele alınmıştır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde müfessirin hayatı, çağdaşlığı, eserleri, hocaları ve etkilendiği şahıslar ele alınmıştır. İkinci bölümde Cozo'nun tefsiri, ilmi görüşleri ve Bosna'da yapılmış olan mealler incelenmiştir. Üçüncü bölümde ise tefsirin günümüze yansıması, faydalandığı kaynaklar ve düşüncesinin kaynağı ele alınmıştır.
Huseyn Jozo is one of the XX. century mufessirs and the representer of modern İslamism in Balkan. In this study we have worked on his tafsir and mufessirism. The study has three parts. The first part is about his life, modernism, boks, professors he is affected of. In the second part we studied his tafsir, his opinions and the narrations done in Bosnia. And the third part is about transpiration of his tafser to nowadays, the sources he has used and the source of his thoughts.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3288
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
319564.pdf1.09 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons