Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3247
Title: Projektif yapıların koordinatlaması üzerine
Other Titles: On the coordinatizations of projective structures
Authors: Çiftçi, Süleyman
Çelik, Basri
Özen, Fatma
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Projektif düzlemler
Lineer üçlü halka
İzomorfizm
Düzlemsel halka
Projektif Klingenberg düzlemleri
Moufang-Klingenberg düzlemleri
Lokal alterne halka
Sexternary halka
Projective planes
Linear ternary ring
Isomorphism
Planar ring
Projective Klingenberg Planes
Moufang–Klingenberg Planes
Local alternative rings
Sexternary rings
Issue Date: 17-Aug-2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özen, F. (2009). Projektif yapıların koordinatlaması üzerine. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu yüksek lisans tezinde projektif düzlemler ve projektif Klingenberg düzlemleri esas olmak üzere bazı geometrik yapıların koordinatlamaları ele alınmış ve bu düzlemlerin geometrik özellikleri ile koordinatlama halkalarının cebirsel özellikleri arasındaki bazı ilişkiler,literatür taraması şeklinde, incelenmiştir.
In this study, we gather some information about the coordinatizations of some projective geometric structures, especially projective planes, Klingenberg planes and Moufang Klingenberg planes. And also we give some relations between the algebraic properties of coordinatization rings and geometric properties of these planes with searching the literature.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3247
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
246467.pdf1.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons