Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/3004
Title: Bursa'da yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretim potansiyelinin ekonomik analizi
Other Titles: Economic analysis of renewable energy sources and electricity production potential in Bursa
Authors: Arslanoğlu, Mehmet
Tunus, Onur
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Yenilenebilir enerji
Renewable energy
Rüzgar enerjisi
Bursa' da yenilenebilir enerji
Ekonomik analiz
Wind energy
Renewable energy in Bursa
Economic analysis
Issue Date: 15-Mar-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunus, O. (2019). Bursa'da yenilenebilir enerji kaynakları ile elektrik üretim potansiyelinin ekonomik analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Yenilenebilir enerji, doğal süreçlerde ki var olan enerji akışından elde edilen enerji diye tanımlanmaktadır. Fosil kaynaklara göre çok büyük üstünlüğü olan yenilenebilir enerjinin 1973 petrol krizinden sonra önemi artmıştır. Bursa'nın yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üretim potansiyelleri ve mevcut yenilebilir enerji yatırımlarının üretim verileri araştırılmıştır. Bursa' da yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en yüksek potansiyelin SWOT analizi yöntemiyle, rüzgar enerjisi olduğu tespit edilmiştir. Tespit edilen rüzgar enerji kaynağının, yatırım projeleri değerlendirme yöntemlerinden geri ödeme süresi, indirgenmiş geri ödeme süresi ve net bugünkü değer yöntemlerinden faydalanarak analiz yapılmıştır.
Renewable energy is defined as the energy obtained from the energy flow in natural processesıra Renewable energy, which has a great advantage over fossil resources, has increased af ter the oil erisis of 1973. The production potentials of renewable energy sources of Bursa and the production of renewable energy investments have been investigated. The highest potential of renewable energy sources in Bursa was determined by the method of SWOT analysisıra The analysis of the wind energy source, investment project evaIuation methods, reimbursement period, discounted repayınent period and net present value methods were analyzed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/3004
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
701511054.pdf35.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons