Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2966
Title: Bursa İnebey Kütüphanesi'ndeki fıkıh usûlü kitapları üzerine bir araştırma
Other Titles: A research on the books of usûl al-fiqh in Bursa Inebey Library
Authors: Cici, Recep
Ateş, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: Fıkıh usulü
Fıkıh
Bursa İnebey Kütüphanesi
Yazma eser
Methodology of islamic law (Usūl al-Fiqh)
Islamic law (Fiqh)
Bursa Inebey Library
Manuscript
Issue Date: 3-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ateş, M. (2015). Bursa İnebey Kütüphanesi'ndeki fıkıh usûlü kitapları üzerine bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bursa İnebey Kütüphanesi'ndeki fıkıh usûlü ile ilgili yazma eserleri konu edinen bu çalışma iki bölümden oluşmaktadır.Birinci bölümde kütüphanedeki fıkıh usûlü yazmaları müellifleri ile birlikte tanıtılmıştır. Eserler müelliflerin vefat tarihlerine göre tasnif edildikten sonra, her bir müellif hakkında kısaca bilgi verilmiş, ardından müellifin kütüphanedeki eseri, teknik özellikleri ve muhtevaları açısından incelenmiştir. Ayrıca incelenen kitapların Türkiye'deki diğer kütüphanelerde bulunan yazma nüshaları tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci bölümde eserler türlerine göre tasnif edildikten sonra matbûları bulunan ve bulunmayan yazmalar belirlenmiş, bunlar özellikleri, muhtevaları ve müellifleri açısından değerlendirilmiştir. Aynı zamanda çeşitli özellikleri itibariyle her türden bir eser tespit edilerek ayrıntılı bir şekilde tanıtılmıştır.
This work on manuscripts of usûl al-fiqh in Bursa Inebey Library is composed of two main sections.In the first section, manuscripts of usūl al-fiqh with their authors in the library are introduced. After manuscripts are classified according to the date of death of the authors, the information about each author is provided briefly, then author's work in the library in terms of specifications and contents is examined. In addition, I tried to detect the analyzed manuscripts in other libraries in Turkey.In the second section, after the works are classified according to the types, I tried to determine whether they are published or not. These are evaluated in terms of properties, contents and authors. Additionally, it is described in detail by determining the work of each type as having various features.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2966
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
389557.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons