Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/2940
Title: Zekât şartı olarak temlik
Other Titles: Conveyance as a condition of alms
Authors: Cici, Recep
Muradi, Habibullah
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İslâm hukuku
Fıkıh
Zekât
Temlîk
Niyet
Islamıc law
Canon law
Alms
Conveyance
Intention
Issue Date: 8-Jan-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Muradi, H. (2018). Zekât şartı olarak temlik. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslâm dininin en önemli rükünlerinden biri olan zekât hicretin ikinciyılında Müslümanlar üzerinde mali bir ibâdet olarak farz kılınmıştır. Bu mali ibâdetin doğru bir şekilde ifaedilebilmesi için Kur'ân-ı Kerîm'de belirtilen sekiz sınıfa verilmesi gerekmektedir. Bu sınıflar hakkında ne kadar görüş birliği bulunsa da, bazıları üzerinde dönemin gerektirdiği kimi şartlardan dolayı ihtilafa neden olmuştur. Üzerinde ihtilaf edilen sınıflardan biri de fî-sebîlillâh kavramıdır. Bu kavram hakkında farklı görüşlerin olduğunu görmek mümkündür. Bu ihtilafların sonucu olarak temlîk şartı ortaya çıkmıştır. Zekâtta temlîk şartı klasik bilginler tarafından her ne kadar kabul edilmiş olsa bile günümüzdeki bilginler onun şart olmadığını ileri sürmektedirler. Dolayısıyla iki yaklaşım arasındaki ihtilafı deliller çerçevesinde incelemek ve İslâm ülkelerindeki mevcut uygulamaları ortaya koyabilmek için bu konunun çalışılmasını uygun gördük. Bu çalışmada yapılacak tespitlerin faydalı sonuçlar doğuracağını umuyorum.
Alms, one of the most important pillar of Islamic religion, has been assumed as a financial worship on Muslims in the second year of Hijrah. In order fort his financial worship to be performed correctly, it has been declared that it must be given to the eight classes mantioned in the Qur'an. Although there is a consensus on these classes, some have caused disagreements on some of the conditions that the period requires. One of the disputed classes is the concept of "Fi-Sebîlillâh" ( On the Divine Path). It is possible to see different views about this concept. As a result of these disputes, the condition of "Conveyance" has emerged. No matter how much it is accepted by classic scholars that "Conveyance" in Alms is conditional, prasent-day scholars argue that it is not a requirement. To examine the dispute between the two periods and to obtain a conclusion from this examination, we deemed it appropriate to work on the basis of the subject matter. I believe that the findings of this study will have beneficial results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2940
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484194.pdf2.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons