Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/2919
Başlık: A'lâ sûresi ışığında kurtuluşa erenler
Diğer Başlıklar: Who will prosper in the light of the surat Al-A'laa
Yazarlar: Kiraz, Celil
Sütşurup, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Tefsir
Kur'an
A'la suresi
Kurtuluş
Tafsir
Surat al-A'laa
Prosper
Yayın Tarihi: 14-Tem-2017
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sütşurup, Y. (2017). A'lâ sûresi ışığında kurtuluşa erenler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Konulu tefsir kapsamında bir sûre tefsiri çalışması olan bu tez, A'lâ Sûresi'nin tefsirini ve Kur'ân'da genel olarak ebedi kurtuluşa ulaştıkları bildirilen kimselerin özelliklerini ele almaktadır. İçerdiği konular itibariyle Kur'ân'ın bir fihristi gibi olan A'lâ Sûresi'ni ele aldığımız bu çalışmanın yapımında, mûteber klasik tefsir kaynaklarının yanında modern tefsir eserlerinden ve konulara göre farklı kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde, A'lâ Sûresi hakkında temel bilgiler verilmiş, sûrenin nuzûlü, i'rabı, kıraat farklılıkları, başka sûrelerle münasebeti ve faziletleri ile ilgili konular incelenmiştir. İkinci bölümde sûrenin tefsiri yapılmış, üçüncü bölümde de kurtuluş ile ilgili kavramlar ve kurtuluşa ulaştıran hususlar ele alınmıştır. Tezin nihâyetinde, sûrenin son âyetlerinde de ifade edildiği gibi ilk peygamberlere inen vahiylerden son vahye kadar, inen tüm ilâhî mesajların maksadının insanın felâha ulaşması olduğu ve felâha ulaştıran hususların temelinde de sûremizde ele alınan üç ana unsurun olduğu sonuçlarına varılmıştır.
While this thesis is the study of thematic interpretation under which tafsir, tafsir of Surat A'la in the Qur'an in general and examines the characteristics of those whom they declared to eternal salvation. Topics included in the Quran as a Book of the work we've done in the construction of which is like a period, the eminent classical from modern exegetical works in addition to the resources of exegesis, and subject according to different sources have been used. The study in the first part of Surat al-A'la given basic information about the landing time, I Frequent differences lay with the virtues and are given information about the other time. In the second part of the exegesis of the period, made the concepts of salvation and salvation in the third chapter leads to the considerations that are discussed. In the end of the thesis, the first revelation down to the prophets as stated in the last verse of Surah all down to the final revelation of divine messages and the purpose of all of the people that guided on the basis of time considerations it is possible to reach the blissful concluded that there are three main elements that we discussed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/2919
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
491222.pdf2.44 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons